معاون وزیر صنعت ، معدن وتجارت خبرداد : احیا و بازسازی واحدهای صنعتی تعطیل شده در شهرکهای صنعتی با همکاری جهاددانشگاهی

0

تفاهم نامه همکاری مشترک بین مدیرعامل سازمانصنایع کوچکوشهرکهای صنعتی ایران ورییسسازمان تجاری سازی فناوری واشتغال دانش آموختگان در جهت ارتقا وبهبود وضعیت صنایع کوچک ومتوسط ( ( sme به امضارسید.
به گزارش روابط عمومی وبین الملل ، دکتر سید محمد علی سیدابریشمی امضای این تفاهم نامه را در احیا و بازسازی اقتصادی واحدهای صنعتی تعطیل شده در شهرکهای صنعتی با همکاری و بسیج نخبگان و دانش آموختگان موثر برشمرد وگفت : با همکاری و تبادل امکانات و استفاده از ظرفیت ها و توانمندیهای علمی ، فنی و زیر ساختی دو مجموعه می توان گامهای اساسی در جهت توسعهصنایع کوچک و متوسط و
ایجاد اشتغال برای دانش آموختگان برداشت.
معاون وزیر صنعت ، معدن وتجارت توجه ویژه به تحقیق و پژوهش را تنها راه باقی ماندن صنعت کشور در عرصه رقابت جهانی عنوان کرد وگفت : یکی از راههای موفقیت در این امر ، همکاری نزدیک بین صنعت و دانشگاه است.
دکتر سیدابریشمی تصریح کرد : متاسفانه در گذشته ، تعداد کثیری پژوهش ، مقاله و پایان نامه دانشجویی مرتبط با حوزه صنعت در دانشگاهها انجام می شد ولی بعلت اینکه فعالیتهای مذکور براساس تقاضا و نیاز صنعت انجام نگرفته بود ، درصد کمی از آنها به مرحله تجاری سازی رسید.
مدیرعامل سازمانصنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران درادامه حمایت از استقرار شرکت های دانشبنیان مرتبط با خوشه های کسب وکار در پارک ها و مراکز رشد جهاد دانشگاهی را از برنامه های سازمان عنوان کرد وگفت : با برگزاری تورها و بازدید های شغلی برای دانشجویان از
واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی سراسر کشور می توان فضای مناسبی را برای شناسایی این قشر از صنعت وتولید کشور فراهم کرد.
دکتر سیدابریشمی همچنین از اختصاص فضای کارگاهی و امکانات موجود در شهرکهای صنعتی و فناوری برای تولید برخی محصولات شرکتهای دانش بنیان به جهاد دانشگاهی خبرداد واظهار امیدواری کرد : همکاری لازم در جهت احیا و بازسازی اقتصادی واحدهای صنعتی  تعطیل شده در شهرکهای صنعتی با همکاری سازمان تجاری سازی فناوری واشتغال دانش آموختگان صورت گیرد.
رییس سازمان تجاری سازی فناوری واشتغال دانش آموختگان نیز در این مراسم از انجام طرحهای پژوهشی وامکان سنجی ایجاد پنجره واحد  کسب وکار کشور با هدف کمک وتسریع وتسهیل در ایجاد وراه اندازی کسب وکارها خبرداد وگفت : در حال حاضر سند توسعه اشتغال در هفت  استان کشور تهیه شده است.
محمدرضا پورعابدی با اشاره به تهیه وتدوین 80 طرح مطالعاتی وتحقیقاتی و 207 طرح تیپ شغلی جدید اظهارداشت : درسال 92 اجرای کلینیک صنعت در پنج فاز تعریف که فاز اول آن مرحله اجرای پروژه درنظر گرفته شده بود.
رییسسازمان تجاری سازی فناوری واشتغال دانشآموختگان تعریف ساختار وفرایند اصلی کلینیک صنعت را فازدوم این طرح نامبرد و افزود : در فاز سوم نیز انجام واجرای 50 مورد مشاوره صنعتی برای واحدهای صنعتی مستقردرشهرکهای صنعتی تعریف شده بود.
پورعابدی تصریح کرد : همچنین تعریف 15 مورد پایان نامه کارشناسی ارشد ودکتری درزمینه تخصصی وفنی وتدوین وارایه آن نیز فاز چهارم وپنجم طرح کلینیک صنعت در نظر گرفته شده بود.
رییس سازمان تجاری سازی فناوری واشتغال دانش آموختگان در پایان با تاکید بر توجه به اقتصاد دانش بنیان گفت : چاره ای نداریم وباید مسیر ثروت آفرینی از مسیر علم وایجاد ارزش افزوده از طریق پژوهش انجام شود تا به توسعه صنعتی دست یابیم.
در ادامه مراسم امضای تفاهم نامه غلامرضا سلیمانی معاونصنایع کوچک سازمانصنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران نیز با اشاره به ظرفیتهای موجود در جهاددانشگاهی برراه اندازی واحدهای که کمتر ازظرفیت اسمی خود فعالیت می کنند ، تاکید کرد و گفت : با همکاری دانش آموختگان می توان فضای مناسبی برای بهبود وضعیتصنایع کوچکدر کشور فراهم کرد.
گفتنی است این تفاهم نامه درچهارماده بین دو سازمانصنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران ورییسسازمان تجاری سازی فناوری واشتغال دانش آموختگان منعقد شد

Leave A Reply