معاون وزير صنعت : 81 هزار واحد صنعتي کوچک درکشور وجود دارد

0

معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت که امروز به شهرستانهای دلیجان ومحلات سفر کرده بود گفت : 81 هزار واحد صنعتی کوچک در کشور  وجود دارد که نیمی از آنها در 733 شهرک صنعتیکشور مستقرهستند.
سیدابریشمی افزود :صنایع کوچک با پراکندگی درگستره کشور نقشاساسی را در اشتغال ایفا کرده و سبب شکوفایی وتوانمندی های منطقه ای می شوند.
مدیر عامل سازمانصنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با اشاره به سهم 10 درصدی صنایع کوچک از صادرات کشور و مقایسه آن با سهم 30 درصدی درکشورهای توسعه یافته گفت : دولت تلاش میکند تا سهم صادرات واحدهای صنعتی کوچک افزایش یابد

Leave A Reply