تشکیل کنسرسیوم فروش لوله های پلی اتیلنی در استان کرمانشاه

0

 به گزارش خوشه های کسب و کار به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه، شاهپور قنبری گفت: با تمهیدات و حمایتهای شرکت شهرکهای صنعتی استان و موافقت مدیران عامل و نمایندگان هشت واحد صنعتی ذینفع خوشه پلی اتیلن و تولید کننده لوله های پلی اتیلنی در استان ، کنسرسیوم فروش لوله های پلی اتیلنی تشکیل شد.

قنبری هدف از تشکیل این کنسرسیوم را افزایش توان و تلاش برای بقا در عرصه رقابت با دیگر تولید کنندگان عنوان کرد و افزود: تشکیل کنسرسیوم، حضور در مناقصات با حجم بالا را امکان پذیر می سازد و در چنین شرایطی تولید کنندگان کوچک توان رقابت با تولید کنندگان بزرگ سایر استان ها را خواهند داشت.

قنبری افزود: از شرایط شکل گیری چنین کنسرسیومی، امکان مشارکت انفرادی واحدهای عضو در مناقصات با حجم تقاضای پایین و مشارکت گروهی در مناقصات با حجم بالا از طریق همکاری و ائتلاف منابع است.

گفتنی است که شرکتهای بابک صنعت غرب، شرکت پلی لن، ارغوان غرب، شرکت لوله سازی غرب، شرکت کمندتاب، شرکت پلی راین، شرکت پلی پارس زاگرس و شرکت اکباتان الکترونیک هوشمند از شرکتهای تشکیل دهنده کنسرسیوم فوق هستند.

Leave A Reply