پانل ارائه تجارب مدیریتی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی

0

به گزارش خوشه های کسب و کار، پانل ارائه تجارب مدیریتی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در بخش علمی-کاربردی دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت 8دی در سالن 4 مرکز همایش های رازی برگزار می شود.

 اعضای پانل ارائه تجارب مدیریتی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، اقایان دکتر غلامرضا سلیمانی، دکتر علی سلیمانی و دکتر مرتضی انوشه خواهد بود.

همچنین در این همایش،  مقاله های تبیین ضرورت و دستاوردهای طرح ملی توسعه خوشه های کسب و کار در ایران توسط دکتر غلامرضا سلیمانی، مقاله مدیریت فاضلاب و استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهرکها و نواحی صنعتی در راستای توسعه اهداف توسعه پایدار توسط مهندس سعید مردان و مقاله مدل توسعه ارائه دهندگان خدمات به منظور افزایش رقابت پذیری صنایع کوچک توسط دکتر علی سلیمانی ارائه خواهد شد.

Leave A Reply