تورم به روایت مرکز آمار

0

به گزارش خوشه های کسب و کار به نقل از ایسنا، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در آذرماه 1390 شاخص کل قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای شهری، با افزایش 2 درصد نسبت به ماه قبل به 202.5 رسید.

افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل، یعنی تورم نقطه به نقطه 14.9 درصد است که نسبت به ماه گذشته 13.2 درصد افزایش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل یا نرخ تورم شهری در دوازده ماه منتهی به آذر سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل، 16.8 درصد است که نسبت به آبان‌ماه 17.8 کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، در این ماه به رقم 243.6 رسید که نسبت به ماه قبل 4.9 درصد افزایش داشته، شاخص گروه اصلی «خوراکی‎ها» در ماه مورد بررسی به عدد 242.0 درصد رسید که نسبت به ماه قبل 5.2 درصد افزایش را نشان می‏‌دهد.

شاخص اصلی گروه «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 13.2 درصد افزایش دارد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه 13.9 درصد است. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 12.8 درصد افزایش را نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به آذرماه 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل 13.8 درصد است که نسبت به همین اطلاع در آبان ماه 1393 (15.5) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در آذرماه 1393 به رقم 188.4 رسید که 8 درصد نسبت به ماه قبل افزایش داشته، میزان شاخص گروه عمده «کالای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 15.9 درصد بوده و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذرماه سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 18.2 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به آبان 1393 (18.9) کاهش یافته است.

این در حالی است که روز گذشته، بانک مرکزی تورم دوازده ماهه منتهی به آذرماه سال 1393 را، 17.2 درصد اعلام کرد. همچنین بر اساس آمار بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه حدود 16.7 درصد افزایش یافته است که بیانگر افزایش تورم نقطه به نقطه در ماه گذشته نسبت به رقم 15.1 درصدی آبان ماه است.

Leave A Reply