ایجاد کنسرسیوم تولید آجر درشهرک صنعتی محمودآباد در ارتقای کیفیت تولید مؤثر است

0

به گزارش خوشه های کسب و کار به نقل از  روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی قم ، طیبی نژاد ضمن بازدید ازشهرک صنعتی محمودآباد با حضور در دفتر شرکت خدماتی شهرک صنعتیمحمودآباد از نزدیک در جریان وضعیت شهرک قرار گرفت.
وی حفظ و ایجاد امنیت در سطح شهرکهای صنعتی را مورد تأکید قرار داد و گفت : ایجاد امنیت در سطحشهرک صنعتی در جذب سرمایه گذاران مؤثر بوده و باید بیش از پیش نسبت به این امر اقدام شود.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قم همچنین در راستای رسیدگی به مشکلات واحدهای مستقر تولید آجر درشهرک صنعتی محمودآباد گفت : ایجاد کنسرسیوم تولید آجر متشکل از واحدهای تولیدی در شهرک می تواند در ارتقای کیفیت آجر تولیدی و کوتاه شدن بازه زمانی تولید مؤثر باشد و این امر با ایجاد هماهنگی و تفاهم میسر است.
وی همچنین در بازدید از کارخانه تولید سنگ محمد نیز گفت : ایجاد بهره وری در تولید و صادرات محصول سنگ کشور و استفاده از تکنولوژی روز باعث کاهش قیمت تمام شده سنگ و بالا بردن توان رقابت در سطح بازار جهانی می شود.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قم تأکید کرد : صادرات سنگ بسیار پر اهمیت است و یکی از راههای برون رفت از رکود اقتصادی و محل مناسبی برای ارز آوری است.
طیبی نژاد خاطر نشان ساخت : ارتقا دانش فنی و راه اندازی خوشه های سنگ و ایجاد توانمندی در واحدهای تولیدی سنگ و کمک در یافتن بازارهای جدید از برنامه های شرکت شهرک های صنعتی می باشد.
گفتنی است مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم از سه واحد صنعتی قیر آکام& cedil ; سنگ محمد و صنایع حساسه ساز دقیق صنعت درشهرک صنعتیمحمودآباد بازدید کرد.

Leave A Reply