شبکه فن بازار می تواند تحولی جدی در حوزه فناوری و نوآوری کشور و همچنین استان اصفهان ایجاد کند

0

همایش آشنایی با خدمات صندوق توسعه فناوری های نوین و صندوق نوآوری و شکوفایی با حضور مدیرعامل و معاونان شرکت شهرکهای  صنعتی استان اصفهان ، مسئولان صندوق ، مسئولان مراکز رشد دانشگاهها ، مدیران شرکتهای دانش بنیان و اعضای فن بازار منطقه ای استان  اصفهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان ، محمد جعفری فشارکی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان با اشاره به سابقه طولانی فعالیت فن بازار در کشور گفت : من اعتقاد دارم شبکه فن بازار می تواند تحولی جدی در حوزه فناوری و نوآوری کشور و همچنین استان اصفهان ایجاد کند.
جعفری افزود : می دانیم ورود یک محصول فناور جدید به شبکه های متعددی که داخل بازار فعالیت می کنند سختی های بسیار زیادی دارد. وی ادامه داد : ورود یک محصول جدید به بازار فعلی فرهنگ سازی خاص خود را می طلبد و ورود آن به شبکه فروش و عرضه بسیار دشوار و دارای مشکلات خاص خود است. حتی برای بخش خصوصی نیز دشوار است به شبکه سنتی بازار وارد شود و ساختارشکنی انجام دهد.
جعفری گفت : این اتفاق نمی افتد مگر این که در این راه ثابت قدم باشیم ضمن این که حمایت شرکت شهرکهای صنعتی استان و معاونتصنایع کوچکاین شرکت در ادامه مسیر کمک شما خواهد بود.
گفتنی است در ابتدای همایش امیر حاجی پور ، معاونصنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان ، ضمن خوشامدگویی به مدعوین ، به تشریح ماموریتها و وظایف جدید معاونتصنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی در خصوص توسعه فناوری های واحدهای صنعتی پرداخت.
سپس خانزادی کارگزار فن بازار منطقه ای استان اصفهان ماموریت ها و وظایف فن بازار و نقش فنبازار در ایجاد و توسعه بازار فناوری کشور ، برای حاضران را تشرح کرد.
و درادامه ، محمد سریرافراز ، نماینده صندوق توسعه فناوریهای نوین ، به تببین جایگاه این صندوق و همچنین نقش آن درشکل گیری و توسعه بازار برای محصولات فناورانه و نحوه حمایت های مالی صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق توسعه فناوری های نوین از شرکتهای دانش بنیان پرداخت.
در بخش دوم این همایش ، نمایندگان صندوق توسعه فناوری های نوین به سوالات حاضران در جلسه پاسخ دادند.

Leave A Reply