تشکیل شرکت تعاونی خوشه پلاستیک در استان کرمانشاه

0

شرکت تعاونی تامین نیاز خوشه پلی اتیلن و محصولات پایین دستی پتروشیمی کرمانشاه   ( خوشه پلاستیک) به ثبت رسید.

به گزارش خوشه های کسب و کار به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه ، شاهپور قنبری گفت: این شرکت مرکب از 21 عضو، شامل مدیران عامل و نمایندگان واحدهای زیرمجموعه خوشه  پلی اتیلن و محصولات پایین دستی پتروشیمی استان هستند.

قنبری هدف از تشکیل این تعاونی را بهبود وضعیت تامین مواد اولیه واحدهای تولید کننده محصولات پلی اتیلنی عنوان کرد و افزود: فرآیند ثبت این شرکت با نام تعاونی 4673 خوشه پلاستیک به اتمام رسیده است.

Leave A Reply