همایش عاملان توسعه خوشه های کسب و کار کشور

0

به گزارش خوشه های کسب و کار، سیاوش وحدت از برگزار همایش عاملان توسعه خوشه های کسب و کار در شهر شیراز خبر داد.

وحدت گفت: طبق هماهنگی های صورت گرفته با شرکت شهرکهای صنعتی، و دعوت رسمی از عاملان توسعه خوشه های کسب و کار، این همایش در دو روز، طبق برنامه ریزی قبلی برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است این همایش در شهر شیراز و در تاریخ یکم و دوم بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد

Leave A Reply