بازدید اعضای هیأت علمی پژوهشکده کشاورزی و منابع طبیعی مازندران از خوشه صنعتی گل و گیاه زینتی چالوس

0

در راستای استفاده از ظرفیتهای مراکز دانشگاهی و پژوهشی برای افزایش توان دانش واحدهای عضو ، اعضای هیأت علمی پژوهشکده کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی مازندران از خوشه صنعتی گل و گیاه زینتی چالوس بازدید کردند .

به گزارش خوشه های کسب و کار به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران ، سید مصطفی موسوی گفت: خوشه صنعتی گل و گیاه زینتی یکی از خوشه های فعال استان است که با دارا بودن 132 عضو درحال فعالیت می باشد .

مدیرعامل شرکت شهرکهـای صنعتی مازندران افزود: خوشه صنعتی گل و گیاه زینتی براساس شرایط مطلوب اقلیمی و مزیت غرب استان ، تشکیل شده است .

سید مصطفی موسوی بیان داشت: جلسات مشترک و بازدید اعضای هیأت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی استان ، از گلخانه های تولیدی اعضای فعال خوشه کسب و کار و گیاهان زینتی چالوس و نوشهر ، در راستای حمایت از واحدهای تولید کننده صورت گرفته تا در اصلاح روند تولید ، استاندارد سازی و پیشرفت این خوشه صنعتی مؤثر واقع شود .

وی اظهار داشت: با تعریف پروژه های متعدد پژوهشی و کاربردی ، نسبت به مرتفع نمودن چالشها و افزایش توان اجرایی تولید خوشه کسب و کار گل و گیاه زینتی ، اقدام شده است

Leave A Reply