اجرای توافقنامه ترجیحی ایران و ترکیه /ایجاد پنجره واحد بین دو کشور

0

به گزارش شاتا؛ مهندس محمد رضا نعمت زاده ایران در دیدار با  وزیر اقتصادی ترکیه با اشاره به سوابق تجاری دو کشور گفت: توانایی‌های نیروی انسانی ،منابع طبیعی و جغرافیایی و زیرساختها و سرمایه گذاری در دو کشور، شایسته همکاری بیشتر می‌باشد و رسیدن به 30 میلیارد دلار تجارت فی مابین ضروری است.
وی اظهار داشت: استفاده از پول ملی در مبادلات تجاری تهاتری بین دو کشور ، ایجاد شرکتهای مشترک پیمانکاری، تسهیل روابط گمرکی و ایجاد پنجره واحد همچنین تأسیس شهرک صنعتی در مناطق مرزی و رفع موانع تعرفه‌ای و نیز برقراری نظام بانکی فعال بین دو کشور می‌تواند در توسعه روابط فی مابین بسیار مؤثر باشد.
مهندس نعمت زاده در مورد پنجره واحد گفت: با ایجاد پنجره واحد در گمرکات در صورتی که در یک کشور ،کالا مورد بررسی قرار گیرد، نیازی به بررسی مجدد در کشور مقابل وجود ندارد.
در ادامه نشست، نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه با اشاره به حجم روابط تجاری دو کشور در سال 2014 در مقایسه با سال 2013 گفت: هر چند از حجم روابط تجاری مقداری کمتر شده اما امید است با  اجرایی شدن توافقنامه  دو کشور،مبادلات تجاری گسترش یابد .
وی با تأکید بر اینکه با استفاده از پول ملی در مبادلات تجاری می‌توان در حجم مبادلات تأثیر زیادی بگذارد اظهار داشت: ترکیه  وایران  شریک اقتصادی مناسبی برای هم هستند.
وزیر اقتصاد ترکیه پیشنهاد کرد: در بخشها و گروه‌های تخصصی با حمایت مشترک ، اتاقهای جداگانه‌ تجاری شکل بگیرد. همچنین ماهی یکبار  کمیته‌های فنی دو کشور فهرست کالاهایی را که باید اضافه شود مشخص نماید .
وی گفت: ترکیه در تمام مرزهای مشترک با  ایران، بازسازی و نوسازی مرزی را شروع کرده است
وزیر اقتصاد ترکیه با تأکید بر ضرورت کامل شدن جاده خوی رازی اظهار امیدواری نمود پیمانکاران ترک این جاده هر چه سریعتر کامل شود. 
 

Leave A Reply