برگزاری شورای راهبری خوشه محصولات کنجدی استان یزد

0

جلسه شورای راهبردی خوشه با حضور حدود 40 نفر از ذینفعان خوشه و مسئولین استانی عضو شورای راهبری خوشه عصر 14 دی ماه در محل سالن اجتماعات معاونت برنامه ریزی استانداری یزد برگزار شد. در این ابتدای این جلسه عظیمی، مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد ضمن تشکر از حضور اعضا، از تلاش مضاعف خوشه در فاز خروج سخن گفت و خواستار همکاری و هماهنگی اعضای شورا برای به سرانجام رساندن پروژه های در دست اجرا شد.

طباطبایی، عامل توسعه خوشه محصولات کنجدی به ارائه برنامه های انجام شده در دو ماه گذشته خوشه اشاره کرد و میزان پیشرفت هر یک از پروژه های خوشه را بیان نمود. ساخت فیلم خوشه، ساخت مجتمع کارگاهی اردکان، برگزاری جشنواره محصولات کنجدی، پروژه تحقیقات بازار و برگزاری تورها و دوره های آموزشی مختلف از جمله فعالیتهایی بود که وی به آن اشاره کرد.

در ادامه نیز مورکیان، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی یزد یکی از ویژگیهای برجسته خوشه را اجرای پروژه مزرعه تا سفره دانست به این مفهوم که خوشه محصولات کنجدی با کنترل کردن و بهبود دادن کیفیت فرایند تولید از کنجد تا محصول نهایی عملاً در حال اجرای پروژه مزرعه تا سفره است که یکی از مباحث جدید سلامت است.

در ادامه نیز بهبهانی، مدیر شعب بانک کشاورزی استان یزد در مورد وام ها و تسهیلات این بانک در مورد سرمایه در گردش و سرمایه ثابت سخن گفت. وی اشاره کرد تسهیلات سرمایه در گردش با ضوابط گفته شده در حال اجراست و تسهیلات سرمایه ثابت نیز در قالب وامهای مجتمع کارگاهی قابل دسترسی برای خوشه است.

باقری، مدیر شعب بانک قرض الحسنه رسالت نیز از دیگر مدعوین بود که طی سخنانی به فعالیتها و تسهیلات این بانک اشاره کرد . وی مکانیزم اخذ تسهیلات از این بانک را توضیح داد و برای همکاری با ذینفعان خوشه اظهار آمادگی کرد.

در پایان نیز هر یک ازذی نفعان حاضر نظرات و پیشنهادات خود را جهت پیگیری توسط خوشه ارائه نموده و جلسه با جمع بندی اقدامات فوق به پایان رسید.

Leave A Reply