برگزاری شورای راهبری خوشه سنگ استان یزد

0

به گزارش خوشه های کسب و کار، دومین جلسه شورای راهبری خوشه سنگ استان یزد روز گذشته با حضور دشتی مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد و جمعی از مسئولین ادارات و نهادهای پشتیبان و ذینفعان این خوشه در محل سالن کنفرانس شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد برگزار شد.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد در ابتدای این نشست با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خوشه سنگ گفت: تا کنون از مهمترین کارهای صورت گرفته در این خوشه برگزاری اقدامات اعتماد ساز به منظور حساس سازی ذی نفعان نسبت به فعالیت های خوشه بوده است که شامل برگزاری تور بازدید از صنایع سنگ محلات و نشست های تخصصی با ذینفعان مرتبط بوده است و مورد استقبال و نظر مثبت فعالین خوشه نیز قرار گفته است.

سید مسعود عظیمی با تاکید بر انجام اقدامات مشارکتی و جمعی بیان داشت: اجرای برنامه ها و فعالیت های مشارکتی و با حضور حداکثری اعضای خوشه می تواند نتایج و دستاوردهای مفیدی برای صنعت سنگ استان در پی داشته باشد.

دشتی مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد نیز نقش خوشه ها را در توسعه صنعتی کشور ارزشمند دانست و ابراز امیدواری کرد: خوشه سنگ استان یزد نیز بتواند گام های ارزنده ای را در جهت توسعه این بخش از صنعت استان بردارد.

کریمی عامل توسعه خوشه سنگ نیز در این نشست ضمن تشکر از حمایت مسئولین استان از این خوشه و همراهی ذینفعان در پیشبرد اهداف آن گفت: هدف از ایجاد این خوشه توسعه سنگ استان یزد و بهره برداری بهینه از پتانسیل های موجود و ارتقاء وضعیت رقابتی واحدهای فرآوری سنگ استان می باشد.

 وی برگزاری تور بازدید از صنایع سنگ استان فارس، راه اندازی پایگاه اینترنتی خوشه سنگ، برگزاری دوره های آموزشی مدیریت بازار، دوره آموزشی تشریفات بین المللی تجاری و دوره آموزشی بیمه، مالیات و قانون کار را از مهمترین برنامه های در دست اقدام خوشه طی سال جاری، عنوان کرد.

Leave A Reply