خوشه مبل استان قم در مسقط

0

به گزارش خوشه های کسب و کار، عامل توسعه خوشه مبلمان استان قم گفت: اعضاء خوشه مبل قم در قالب کنسرسیوم مبل صمیم در نمایشگاه اختصاصی ایران در مسقط شرکت کردند.

امیر ولی گفت: این حضور به منظور ارائه محصولات و بازدید از دیگر محصولات تولید شده در دیگر کشورها و آشنایی نزدیک با طرح های مختلف صورت گرفت.

برای مشاهده لینک تصاویر مرتبط با این نمایشگاه، به اینجا مراجعه نمایید

Leave A Reply