ایران، رئیس گروه ۷۷ فائو شد

0

جمهوری اسلامی ایران رئیس گروه ۷۷ در سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) شد.

به گزارش خوشه های کسب و کار به نقل از واحد مرکزی خبر از رم، «علیرضا مهاجر» ، کاردار ایران در فائو در غیاب سفیر جدید کشورمان در این سازمان، ریاست گروه 77 را از دومنیک اگزاما، سفیر کامرون، تحویل گرفت.

گروه 77 بزرگترین گروه کشورهای در حال توسعه در تشکیلات سازمان ملل است که در سال 1964 میلادی تاسیس و با یکصد و سی و سه کشور عضو نقش مهمی در هماهنگی و اتخاذ مواضع و تصمیم گیری در دفاع از منافع کشورهای در حال توسعه دارد.

دوره ریاست گروه 77 یک سال است و رئیس گروه فردی است که به عنوان سخنگوی گروه عمل کرده و اقدامات این گروه را در بخش های گوناگون هماهنگ می کند.

جمهوری اسلامی ایران نیر چند روز پیش به عنوان عضو هیات اجرایی برنامه جهانی غذا انتخاب شد.

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد از سازمان‌های بین‌المللی است که در زمینهٔ توسعهٔ کشاورزی فعالیت دارد.

سازمان فائو در سال ۱۹۴۵ با ۴۴ کشور عضو سازمان ملل متحد تأسیس شد.

اول دسامبر 1953 تاریخ عضویت ایران در فائو است.

Leave A Reply