معرفی تعداد 15 ذينفع خوشه هاي صنعتي فرش و آبنبات جهت دريافت تسهیلات از صندوق مهر امام رضا

0

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي خراسان شمالي گفت : ظرف يك ماهه اخير با 6 بانك صنعت و معدن ، رفاه ، صادرات ، توسعه تعاون ، مهر اقتصاد و صندوق مهر امام رضا جلسات مشترك براي بررسي طرحهاي پيشنهادي و حمايت مالي از واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط مستقر در شهركها و نواحي صنعتي استان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار قدس آنلاین از بجنورد ، محمدعلي يوسفي گفت : 3 واحد صنعتي جهت دريافت تسهيلاتي بيش از 7 ميليارد ريال به بانك مهر اقتصاد معرفي شده اند كه درحال طي مراحل كارشناسي بانك هستند.
وي برگزاري جلسات هم انديشي با كارشناسان بانك صنعت و معدن اشاره كرد و افزود : پيگيري اعتبارات سه جانبه و بررسي كارشناسي واحدها و طرح هاي پيشنهادي در جلسات انجام شد.
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي خراسان شمالي ادامه داد : تعداد 6 طرح و واحد صنعتي واجد شرايط تسهيلات از محل اعتبارات ابلاغي بانك صنعت و معدن نهايي شده و به مشاورين عارضه ياب و صندوق ضمانت سرمايه گذاري جهت تكميل طرح معرفي شده اند.
محمدعلي يوسفي خاطرنشان ساخت : وضعيت دو واحد صنعتي معرفي شده به بانك صادرات استان جهت دريافت حدود سه ميليارد ريال تسهيلات از محل اعتبارات نوسازي و تجديد ساختار نيز در جلسه اي جداگانه پيگيري شد.
وي افزود : تعداد 15 ذينفع خوشه هاي صنعتي فرش و آبنبات نيز جهت دريافت مبلغ 12 ميليارد ريال توسط اين شركت به صندوق مهر امام رضا ( ع) معرفي شدند.
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي خراسان شمالي حمايت همه جانبه از واحدهاي صنعتي را از رسالتها و فعاليتهاي مهم اين شركت دانست.

استان خراسان شمالي هم اكنون 14 شهرك و ناحيه صنعتي مصوب قابل واگذاري دارد كه بيش از 360 قرارداد صنعتي جهت ايجاد واحدهاي توليدي در اين مناطق منعقد شده است.

Leave A Reply