پائین بودن تسهیلات پرداختی و عدم تناسب بین هزینه های تحقیق و تسهیلات پرداختی را از موانع ایجاد شرکت های دانش بنیان

0

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی ، پائین بودن تسهیلات پرداختی و عدم تناسب بین هزینه های تحقیق و تسهیلات پرداختی را از موانع شناسایی شده در مسیر ایجاد شرکت های دانش بنیان عنوان کرد.
دکتر حامد یحیی در گفت وگو با خبرنگار سرویس علمی ایسنا منطقه مرکزی ، ضمن اشاره به اقدامات انجام شده در مرکز خدمات فناوری و کسب و کار اراک در خصوص شناسایی و ایجاد شرکت های دانش بنیان اظهار کرد : 20 شرکت مستعد دانش بنیان شناسایی شده اند و پیگیر تبدیل آنها به شرکت های دانشبنیان هستیم. بر این اساس جلسات اختصاصی با مدیران این شرکت ها برگزار شده و فرایند ایجاد شرکت های
دانش بنیان را آغاز کرده اند.
وی افزود : شش شرکت به عنوان کارگزار انتقال فناوری در استان معرفی شده که چهار شرکت از این تعداد پذیرفته شده اند و با صندوق توسعه نوین پارک فناوری پردیس به عنوان کارگزار رسمی در استان قرارداد بسته اند.
یحیی مهمترین مسئولیت این کارگزاران را توسعه فراگیر خدمات سبک در بخش لیزینگ محصولات دانش بنیان عنوان کرد و گفت : دفتری در مرکز خدمات فناوری و کسب و کار استان برای ارائه مشاوره تخصصی در خصوص تشکیل شرکت های دانش بنیان وجود دارد.
وی پایین بودن تسهیلات پرداختی به شرکت های دانش بنیان به ویژه شرکت های دانش بنیان تولیدی و عدم تناسب بین هزینه های تحقیق و توسعه و تسهیلات پرداختی را از جمله موانع شناسایی شده در راستای ایجاد شرکت های دانش بنیان دانست.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی ضمن تاکید بر شروط سختگیرانه احراز امتیاز دانشبنیان تولیدی از جمله بالا بودن سقف مبلغ فروش شرکت های تولیدی جهت اخذ شرایط ، عدم استفاده از تمامی ظرفیت های صندوق توسعه نوین در سطح استان به دلیل محدودیت های اعمال شده از سوی هیئت عامل صندوق در زمینه های مختلف سرمایه گذاری خطرپذیر ، مشارکت مدنی ، لیزینگ محصولات
دانش بنیان ، صدور ضمانت نامه بانکی ، فروش اقساطی ، مضاربه ، تضمین طرح های دانش بنیان و خرید تضمینی را از دیگر موانع موجود در جهت ایجاد شرکت های دانش بنیان برشمرد.
یحیی خاطرنشان کرد : مذاکره ای با مدیرعامل صندوق توسعه نوین پارک علم و فناوری در راستای تشکیل جلسه ای مبنی بر ارائه مسائل و مشکلات این بخش انجام شده است که امیدواریم در این جلسه مشکلات موجود بر سر راه ایجاد شرکت های دانش بنیان برداشته شود.

Leave A Reply