بازدید از نمایشگاه تخصصی مبلمان اهواز

0

اعضاء شبکه بازار صمیم خوشه مبلمان قم از نهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان اهواز بازدید و راهکارهای توسعه بازار داخلی را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی قم؛ طیبی نژاد مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم در این رابطه اظهار داشت: شبکه بازار صمیم با هدف شناسایی دقیق بازارهای داخلی و بررسی راهکارهای توسعه بازار، از نهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان اهواز، بازدید کردند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان افزود: در این تور که با هماهنگی دفتر توسعه خوشه مبل قم و حمایت شرکت شهرکهای صنعتی صورت گرفت، اعضاء شبکه بازار صمیم پس از بازید از نمایشگاه تخصصی مبل اهواز، از نمایشگاه های داخل شهر نیز بازدید به عمل آورده و طی مذاکره با مدیران آنها جهت فروش محصولات و اعطای نمایندگی به آنها ، سلیقه و سطح خرید مردم را نیز مورد ارزیابی قرار دادند.

طیبی نژاد در پایان خاطر نشان ساخت: برگزاری چنین تورهایی می تواند علاوه بر آشنایی اعضاء با بازارهای هدف ، باعث افزایش روحیه همکاری و تقویت کار گروهی بین اعضاء شود.

Leave A Reply