تشکیل تعاونی تأمین مواد اولیه صنایع پایین دست پتروشیمی ایلام

0

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان ایلام از تشکیل تعاونی تأمین مواد اولیه صنایع پایین دست پتروشیمی ایلام خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایلام ، مرتضی دارایی در نشست همفکری مدیران واحدهای مصرف کننده مواد اولیه پتروشیمی که با حضور رضا محتشمی پور رییس دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی ایران و روح الله کیانی مدیر بخش بازرگانی این دفتر برگزارشد، اظهار داشت: تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دست پتروشیمی برای واحدهای کوچک و با ظرفیت پایین یک مشکل اساسی است.

 وی اضافه کرد: از آنجایی که عرضه مواد پتروشیمی تنها از طریق بورس صورت می گیرد لذا واحدهای با ظرفیت پایین توان و امکان خرید از این طریق را ندارند و مجبورند مواد اولیه مورد نیاز خود را از واسطه ها خریداری کنند و همین موضوع بر قیمت تمام شده کالا و پایین آمدن قدرت رقابت پذیری آنان تأثیر بالایی دارد. 

وی در خصوص بررسی راهکارهای متعدد در جهت رفع این مشکل بیان داشت: از طریق تجمیع ظرفیت شرکت های مصرف کننده مواد پتروشیمی در قالب یک شرکت تعاونی چند منظوره  امکان خرید مواد اولیه مورد نیاز از طریق بورس فراهم خواهد شد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان ایلام اضافه کرد: این تعاونی متشکل از 50 واحد فعال در زمینه تولید انواع مصنوعات شیمیایی و پلیمری است که در مرحله هیئت موسس بوده و به زودی هیئت مدیره و اعضای اصلی آن تعیین و فعالیت خود را آغاز می کنند.

در این نشست رییس دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی ایران در خصوص تشکیل این جلسه بیان داشت: هدف اولیه آشنایی با صنایع فعال مرتبط با حوزه پتروشیمی در استان ایلام، ظرفیت ها و پتانسیل های موجود است تا بتوان در دو بخش ایجادی و حمایت از وضعیت موجود تصمیماتی اتخاذ شود.

محتشمی پور در زمینه توسعه صنایع پایین دست و راه اندازی طرح های جدید ادامه داد: در صورتی که طرح های قابلیت دار و توجیه پذیر از طریق استان ایلام معرفی شوند دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی ایران آمادگی همکاری و مساعدت لازم را دارد.

 وی در مورد تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای موجود اظهار داشت: تأمین مواد اولیه صنایع کوچک و متوسط وابسته با صنعت پتروشیمی از طریق تعاونی های چند منظوره قابل اجرا است و سیاست ما هم حمایت از این گونه تعاونی ها در راستای تقویت صنایع کوچک است.

همچنین در ابتدای این نشست تعدادی از مدیران واحدهای فعال در زمینه صنایع پایین دست پتروشیمی مشکلات تولید، موانع تأمین مواد اولیه، بحث های فنی در خصوص نوع مواد اولیه دریافتی از مراکز پتروشیمی کشور، وجود واسطه های متعدد و تحمیل هزینه های اضافی به صنتعگران این حوزه  را  مطرح کردند و سپس با هدف آشنایی با پتانسیل های موجود در استان از تعدادی واحد صنعتی و همچنین مرز بین المللی مهران بازدید به عمل آمد.

Leave A Reply