رشد 97 درصدي ميزان صادرات خوشه هاي صنعتي در کشور

0

به گزارش خوشه های کسب و کاربه نقل از واحد مرکزی خبر ؛ معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران امروز در حاشیه همایش ملی عاملان توسعه خوشه های کسب و کار کشور در شیراز از رشد 23 درصدی این بنگاه ها و واحدهای تحت حمایت و رشد 40 درصدی در اشتغال خوشه های صنعتی در حال حمایت خبر داد.
سلیمانی، توجه به شبکه سازی را از اولویتها وضرورت های سهم خوشه های صنعتی اعلام کرد و گفت : هم اکنون 287 شبکه با هدف ارتباط منسجم خوشه های صنعتی و ارتباط واحدهای عضو خوشه صنعتی در کشور فعالیت دارند که باید این بخش تقویت شود.
وی از رشد 97 درصدی میزان صادرات خوشه های صنعتی در کشور و از اختصاص 2 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی با نرخ سود 16 درصد با اختصاص 5 % یارانه از محل کمکهای فنی و اعتباری برای صنایع کوچک خبر داد و گفت :که خوشه های کسب و کار می توانند از این ظرفیت استفاده کنند.
وی بر تقویت ارتباط بین خوشه های صنعتی موجود در کشور تاکید کرد و گفت : باید خوشه های صنعتی بتوانند با هماهنگی و تعامل با یکدیگر اهداف توسعه صنایع خوشه ای را فراهم کنند.
همایش ملی عاملان توسعه خوشه های کسب و کار کشور با حضور 100 نفر از عاملان توسعه خوشه های کسب و کار سراسر کشور و مسئولان سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در شهرک فناوری صنایع شیمیای و مرکز کسب وکار شیراز برگزار شد .

Leave A Reply