اعطای تسهیلات مالی به واحدهای صنعتی در جهت کاهش آلوده گی های زیست محیطی

0

به واحدهای آلاینده صنعتی در جهت انجام پروژه های کاهش آلودگی های زیست محیطی تسهیلات مالی اعطا خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی قم ، طیبی نژاد با اعلام این خبر، اظهار داشت: براساس ماده 5 اساسنامه صندوق ملی محیط زیست، به کارخانجات، کارگاه ها و به طور کلی هرگونه منابع آلاینده در جهت کاهش آلودگی های محیط زیست تسهیلات مالی اعطا می شود.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم گفت: برابر این اساسنامه، از طرح های آموزشی و فرهنگ سازی جهت بهبود شرایط زیست محیطی حمایت مالی و معنوی شده و همچنین به مخترعین و محققین محیط زیست در جهت گسترش و تکمیل تحقیقات برای تولید انبوه و استفاده از تجهیزات کنترل و کاهش آلودگی، تسهیلات مالی اعطا می شود.

گفتنی است پیش از این اساسنامه صندوق ملی محیط زیست مورد تصویب هیأت وزیران قرار گرفته است.

جهت دانلود فایل الکترونیکی و توضیحات بیشتر این اساسنامه به اینجا مراجعه کنید

Leave A Reply