تشكيل سه كميته تخصصي در وزارت صنعت ،معدن وتجارت

0

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تولید وتجارت ایران (شاتا)؛ «مهندس محمد رضا نعمت زاده » در احکام صادر شده؛ «ماشاء الله درستکار »مدیر کل منابع انسانی و رفاه را به عنوان دبیر و عضو کمیته سرمایه انسانی  ؛« اصغر مصاحب نیا » رییس مرکز نوسازی و تحول اداری را به عنوان عضوکمیته سرمایه انسانی تعیین کرده است.
وی همچنین ؛« علی یزدانی » معاون توسعه مدیریت ، منابع و امور استانها را به عنوان رییس ؛« کمیته ساختار و فن آوری مدیریت»؛« اصغر مصاحب نیا » رییس مرکز نوسازی و تحول اداری را به عنوان  «دبیروعضو کمیته ساختار و فن آوری مدیریت» و « مجتبی خسرو تاج» قائم مقام وزیردر امور تجارت و معاون توسعه بازرگانی داخلی را به عنوان «عضو کمیته ساختار و فن آوری مدیریت» منصوب کرده است.
وزیر صنعت، معدن وتجارت در ادامه ؛« علی یزدانی » معاون توسعه مدیریت ، منابع و امور استانها را به عنوان رییس «کمیته مدیریت عملکرد »؛ ؛«محمد رضا عبدالهی» مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات را به عنوان« دبیر وعضوکمیته مدیریت عملکرد»و آقایان « حسین ابویی مهریزی» معاون طرح و برنامه ؛ « سید محمود نوابی » معاون وزیر ، رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان وتولیدکنندگان ؛« ایرج موفق» رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان البرز؛« علاء الدین رفیع زاده » معاون امور مدیریت عملکرد و بهره وری سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور را به عنوان اعضای کمیته مدیریت عملکرد» منصوب کرده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرده است : انتظار دارم با مشارکت فعال و تلاش ویژه با همکاری کارشناسان و صاحب نظران آگاه به نظام های نوین مدیریت با برنامه ریزی و برگزاری منظم جلسات کمیته ، تصمیمات اصولی در انجام امور محوله در پیشبرد برنامه های شورای راهبردی توسعه مدیریت اتخاذ گردد.

Leave A Reply