نمایشگاه بزرگ خوشه کسب و کار گل و گیاه زینتی در مازندران

0

مدیرعامل شرکت شهرکهـای صنعتی مازندران از برگزاری نمایشگاه بزرگ خوشه صنعتی گل و گیاه زینتی خبر داد .

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران ، سید مصطفی موسوی گفت: گل و گیاه زینتی یکی از مزیتهای مهم استان بوده و توسعه این صنعت می تواند از لحاظ ارز آوری و روش صادرات و ایجاد اشتغال ، کمک شایانی به بخش صنعت مازندران نماید .

مدیرعامل شرکت شهرکهـای صنعتی مازندران افزود: در راستای حمایت از خوشه صنعتی گل و گیاه زینتی چالوس ، با جذب کارشناسان و مشاوران توانمند ، در عرصه های صنعت ، توسعه بازار ، بازاریابی ، فروش و بهبود بهره وری ، شناسایی نقاط ضعف و قوت این خوشـه مورد بررسی قرار گرفت .

سید مصطفی موسوی با اشاره به توافق شرکت شهرکهای صنعتی استان و شرکت خودروسازی سایپا بیان داشت : براساس این توافق ، مقرر شد این خوشه صنعتی بخش زیادی از نیازمندیهای گل و گیاه این شرکت بزرگ خودروسازی را تأمین نماید و نمایشگاه بزرگ خوشه صنعتی گل و گیاه زینتی مازندران ، در اسفند 93 در محل کارخانه سایپا برگزارشود .

وی اظهار داشت: این نمایشگاه فرصت مناسبی برای نمایش توانمندیهای استان است که موجب فراهم شدن بازار گسترده ای برای خوشه صنعتی گل و گیاه زینتی چالوس خواهد شد

Leave A Reply