خوشه فرش دستباف استان گلستان در یازدهمین نمایشگاه بین­ المللی فرش دستباف استان فارس

0

به گزارش خوشه های کسب و کار، زلیخا عادلی عامل توسعه خوشه فرش دستباف استان گلستان حضور در نمایشگاههای تخصصی فرش دستباف را راهکاری مهم و عملیاتی در راستای بهبود کیفیت و توسعه بازار ذینفعان سطح خوشه خوانده و همواره مشارکت در نمایشگاههای بزرگ تخصصی فرش دستباف را از اولویت­های اجرایی خود برای ذینفعان قرار داده است.

وی با اشاره به تمایل اندک ذینفعان به مشارکت در نمایشگاهها بدلیل عدم شناخت درست از مزایای مشارکت و در مواردی عدم توانایی در تامین هزینه­ها، هدفمندسازی حضور در نمایشگاهها را مهم می­داند.

زلیخا عادلی بیش از این با حضور در نمایشگاههای متعدد در تهران و در سطح استان گلستان در این عرصه گام برداشته است و اکنون نیز بدلیل تشابه دسته محصولات تولیدی در استان فارس و وجود زمینه­های توسعه بازار ذینفعان، مشارکت در نمایشگاه فرش دستباف استان فارس را در برنامه های سال دوم پروژه قرار داده است.

وی که با حمایت شرکت شهرک­های صنعتی استان گلستان و با هماهنگی شرکت نمایشگاههای بین­المللی استان فارس در نمایشگاه حضور یافت.

در این نمایشگاه تولیدکنندگان استان به نمایندگی از سطح خوشه به عرضه و فروش دسته محصولات خود پرداختند. همچنین با طرق مشارکت در نمایشگاه و تاثیرات آن بر بازار فعلی آشنا گردیدند.

مشاهده تصاویر، تور بازدید از شیراز

مشاهده تصاویر تور بازدید از کاشان

مشاهده تصاویر تور بازدید از اصفهان

Leave A Reply