جشنواره تخصصی سنگ های ساختمانی و مصنوعات سنگی در استان یزد

0

به گزارش خوشه های کسب و کار، نخستین جشنواره تخصصی سنگ های ساختمانی و مصنوعات سنگی در استان یزد برگزار می شود.

این نمایشگاه از 17 بهمن ماه لغایت 17 اسنفد ماه سال 1393 در سالن بعثت استان یزد برگزار می شود.
محل: يزد، ميدان بعثت، سالن بعثت
تاريخ: 17 بهمن الي 17 اسفند
ساعت بازديد: 17 الي 21

Leave A Reply