شرکت شهرکهای صنعتی قم کتاب کارآفرینان و هنرمندان منتخب صنعت مبلمان قم را منتشر کرد

0

کتاب کارآفرینان و هنرمندان منتخب صنعت مبلمان قم با هدف دسترسی به نوآوری و توسعه و پویایی اقتصاد و صنعت مبلمان منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی قم،  طیبی نژاد،‌ با تأکید بر کارآفرینی به عنوان یکی از عوامل اصلی توسعه اقتصادی گفت: باتوجه به تأکید مقام معظم رهبری در سیاست های اقتصاد مقاومتی تأکید ویژه ای بر توسعه فرهنگ کار و کارآفرینی شده که این مهم موجب ارتقاء بهره وری و ایجاد اشتغال می شود.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم در ادامه گفت: این کتاب نیز در راستای حمایت از فرآیند کارآفرینی و برنامه ریزی جهت رشد و توسعه صنایع کوچک و خوشه های کسب و کار بوده و با معرفی و تکریم کارآفرینان صنعت چوب و مبلمان و مستند سازی تجربیات و فعالیت های آنان تدوین شده است.

وی استان قم را بعنوان قطب تولید و صادرات ملزومات چوبی کشور دانست و خاطر نشان کرد: استفاده از تجربیات پیشکسوتان و صنعتگران عرصه چوب استان قم می تواند در ایجاد انگیزه و تشویق جوانان جهت حضور در عرصه کار و تولید مفید بوده و نقش مهمی در راستای توسعه صنعت مبل استان و ترویج فرهنگ کارآفرینی داشته باشد.

گفتنی است کتاب کارآفرینان و هنرمندان منتخب صنعت مبلمان قم با همکاری دفتر توسعه خوشه مبلمان استان، اتحادیه درودگران و معاونت صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان قم تهیه و تدوین شده است.

Leave A Reply