دفترچه قرارداد واحدهای تولیدی به عنوان وثیقه برای بانکها

0

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران گفت: بانکها موظف به پذیرش دفترچه قرارداد واگذاری زمین واحدهای تولیدی و صنعتی بعنوان وثیقه بانکی برای ارائه تسهیلات هستند .

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران ، سید مصطفی موسوی در جمع صنعتگران و تولید کنندگان شهرک صنعتی جویبار اظهار داشت: برخی از بانکها دفترچه قرارداد را بعنوان وثیقه قبول نداشتند که بر اساس مصوبه هیئت وزیران و با برگزاری جلسات و رایزنیهای انجام شده با مسئولین اجرایی استان ، بانکها موظف به پذیرفتن دفترچه قرارداد بعنوان وثیقه در رهن شده اند .

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران افزود: تمام بانکها باید قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط شرکت شهرکهای صنعتی را همردیف اسناد رسمی بپذیرند .

سید مصطفی موسوی بیان داشت: در صورتیکه صنعتگران و تولید کنندگان با استفاده از این قراردادها نسبت به اخذ تسهیلات بانکی اقدام کنند اما نتوانند به تعهداتشان درخصوص بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی عمل کنند ، شرکت شهرکهای صنعتی بانک پرداخت کننده تسهیلات را بعنوان جانشین طرف قرارداد محسوب می کند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد تخصیص زمین را به بانک منتقل می کند .

وی تصریح کرد: مراحل صدور دفترچه قرارداد در شرکت شهرکهای صنعتی براساس قانون و حساسیت بالا ، با در نظر گرفتن تمامی الزامات و موارد قانونی انجام می شود .

موسوی تأکیـد کرد: امید است با تعامل صورت گرفته از سوی بانکهای استان در پذیرفته شدن دفترچه قرارداد ، زمینه جذب تسهیلات فراهم شود تا موانع و مشکلات نقدینگی که از مهمترین دغدغه های صنعتگران و تولید کنندگان است برطرف شود.

Leave A Reply