اجرای مناقصه توسعه خوشه بسته بندی عسل آذربایجانغربی

0

سرپرست معاونت صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانغربی از اجرای مناقصه پروژه توسعه خوشه بسته بندی عسل بعنوان چهارمین پروژه توسعه خوشه صنعتی استان خبر داد.

 به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانغربی،  حسین گشاده دل با بیان اینکه آگهی مناقصه این پروژه در دو نوبت و به تاریخ 6 و 13 اسفند ماه در روزنامه کثیر الانتشار چاپ شده است، افزود:علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به وبسایت اطلاع رسانی این شرکت به آدرس www.waiec.ir  مراجعه نمایند.

وی با اشاره به اینکه مدت اجرای این پروژه 36 ماه شمسی در نظر گرفته شده است، بیان کرد: داشتن تحصیلات مرتبط ترجیحا مدیریت ، اقتصاد ، مهندسی صنایع، داشتن مدرک عاملیت توسعه خوشه (CDA) از سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و یا مراجع مورد تائید سازمان و رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات برای شرکت کنندگان از شرایط شرکت در این مناقصه می باشد.

گشاده دل افزود: مبلغ برآورد اجرای این پروژه 1 میلیارد و 609 میلیون ریال می باشد که متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی در ساعات اداری به آدرس ارومیه ، خیابان شهید بهشتی ، جنب کوی هنرجویان ، دبیرخانه دفتر مرکزی شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی مراجعه کنند.

آگهی مناقصه عمومی يك مرحله ای با ارزیابی کیفی

1-     موضوع مناقصه : توسعه خوشه بسته بندی عسل آذربایجان غربی.

2-     مناقصه گذار: شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی.

3-     زمان دریافت اسناد مناقصه : حداکثر تا 15 روز پس از درج آگهی نوبت دوم در روزنامه.

4-     زمان عودت اسناد مناقصه : حداکثر تا 30 روز پس از درج آگهی نوبت دوم در روزنامه.

5-    میزان تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی معتبر ویا واریز نقدی به مبلغ 12/000/000 ریال به حساب شماره 2175670016007 بانک ملی ایران بنام وجوه سپرده عمرانی شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی.

6-     محل اجرای کار: استان آذربایجان غربی.

7-    مبلغ برآورد اجرای کار: 1/609/000/000 ریال (یک میلیارد و ششصد و نه میلیون ریال) بر اساس دستورالعمل اجرای پروژه توسعه خوشه های صنعتی به  شماره P-CL06 مورخ فروردین ماه سال 1391 سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران.

8-     تامین اعتبار پروژه : ملی.

9-     مدت اجرای کار : 36 ماه شمسی.

10- روش ارزیابی: بر اساس ارزیابی کیفی RFQ و قيمت خواهد بود و ضريب تأثير امتياز فني 0.5 مي باشد. ارزيابي كيفي در اسناد موجود مي باشد و حداقل امتياز ارزيابي كيفي 60 از 100 مي باشد.

11- شرایط و مدارک پیمانکاران متقاضی :

–           داشتن تحصیلات مرتبط ترجیحا مدیریت – اقتصاد – مهندسی صنایع.

–          داشتن مدرك عامليت توسعه خوشه (CDA) از سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و يا مراجع مورد تائيد سازمان مذكور.

–          رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات براي شركت كنندگان.

12-ساير اطلاعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.

13-هزينه درج آگهي در يك نوبت برعهده برنده مناقصه مي باشد.

14-سايت هاي ثبت آگهي :http://iets.mporg.ir ,http://www.waiec.ir , http://www.isipo.ir

متقاضيان واجد شرايط بند 11 مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي در ساعات اداري به آدرس اروميه – خيابان شهيد بهشتي – جنب كوي هنرجويان – دبيرخانه دفتر مركزي شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان غربي  مراجعه نمايند

Leave A Reply