مشارکت خوشه فرش دستباف استان گلستان با دانشگاه جامع علمی کاربردی در برگزاری سومین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی

0

خوشه فرش دستباف استان گلستان با دانشگاه جامع علمی کاربردی در برگزاری سومین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی مشارکت می نماید.

این نمایشگاه در مورخه 16/12/1393 توسط ریاست محترم دانشگاه علمی کاربردی استان جناب آقای دکتر برزعلی با حضور مدیران محترم دستگاههای اجرایی استان اعم از جناب آقای تیرامنداز مدیرکل محترم مرکز آموزش فنی و حرفه ای افتتاح گردید.

دکتر برزعلی حمایت از مشاغل خانگی و بومی، و اشتغال و کارآفرینی را از اهداف اصلی برگزاری این نمایشگاه خواند و آن را زمینه ای در راستای معرفی کارآفرینان و مولفان کسب و کار دانست. وی از تمامی غرفه های حاضر در نمایشگاه بازدید نمود و خواستار توسعه مشاغل قابل احراز شد.

خوشه فرش دستباف استان گلستان نیز در این نمایشگاه غرفه ای را به خود تخصیص داده و به معرفی و فروش دسته محصولات تولیدی در استان اعم از فرش های ترکمن، تابلو فرش، گبه و قشقایی پرداخت. این مشارکت با حضور تولیدکننرگان استان با هدف توسعه بازار آنان و آشنایی با طریقه مشارکت در نمایشگاهها صورت گرفت. این نمایشگاه تا مورخه 21/12/1393 نیز ادامه خواهد داشت.

Leave A Reply