برگزاری نمایشگاه خوشه صنعتی گل و گیاه

0

با حضور مسئولان کارخانه سایپا و شرکت شهرکهای صنعتی مازندران ، نمایشگاه خوشه صنعتی گل و گیاه در کارخانه سایپا برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران ، سید مصطفی موسوی گفت: در این نمایشگاه ، انواع گل و گیاه فصلی و دائمی ، آپارتمانی و زینتی عرضه شده است .

مدیرعامل شرکت شهرکهـای صنعتی مازندران آشنایی مردم با توانمندیهای خوشه گل و گیاه استان را از مهمترین اهداف برپایی نمایشگاه دانست و افزود: آشنایی با آخرین دستآوردها درخصوص فضای سبز و گل و گیاه را میتوان از اقدامات دیگر برگزاری این نمایشگاه برشمرد .

سید مصطفی موسوی بیان داشت: توجه به نقش و اهمیت گل و گیاه در زندگی روزمره ، اشاعه و گسترش هرچه بیشتر فرهنگ حفظ و نگهداری از گل و گیاه ، از برنامه های اصلی شرکت شهرکهای صنعتی در برپایی نمایشگاه بوده است .

وی اظهـار داشت: نمایشگاه خوشه صنعتی گل و گیـاه مازندران به مساحت 600 متـرمربع و بمدت 10 روز برگزار شد .

موسوی تصریح کرد: خوشه صنعتی گل و گیاه زینتی چالوس دارای 130 عضو می باشد که موجب ارتقاء کیفی گل و گیاه استان و اشتغال در این زمینه شده است

Leave A Reply