ثبت مجوزهای تازه کسب و کار در بخش صنعت، معدن و تجارت

0

به گزارش خوشه های کسب و کار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت حسین ابویی مهریزی به ضرورت انجام این اقدام در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و تکلیفی که برعهده وزارت امور اقتصای و دارایی با هدف ساماندهی صدور مجوزها صورت گرفته است اشاره کرد. 

به گفته وی بر اساس ماده (7) اصلاحی این قانون، به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوز های کسب و کار موظفند شرایط و فرایند صدور یا تمدید مجوز های کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارایه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوز های کسب و کار بتوانند در حداقل زمان ممکن مجوز مورد نیاز خود را دریافت کند.  وی افزود: معاونت طرح و برنامه به عنوان نماینده معرفی شده وزارت متبوع به هیأت مقررات‌زدایی وزارت امور اقتصادی و دارایی، علاوه بر حضور در جلسات مستمر طی برنامه ریزی و پیگیری‌های صورت گرفته از حوزه های زیر مجموعه ، مجوزهای مرتبط با هر حوزه را دریافت و پس از بررسی در پایگاه اطلاع‌رسانی مزبور ثبت کرده است.  

ابوئی مهریزی به آخرین وضعیت ثبت مجوز های کسب و کار حوزه های زیر مجموعه وزارت صنعت ، معدن و تجارت در پایگاه اطلاع رسانی هیات مقررات زدایی تا پایان بهمن ماه سال جاری نیز اشاره کرد.  وی یادآور شد: دراین راستا حوزه‌های معاونت طرح و برنامه، مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، مرکز ملی فرش، معاونت امور صنایع هر کدام 6 مجوز ، سازمان توسعه تجارت ایران 9 مجوز، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران 11 مجوز، معاونت آموزش، پژوهش و فناوری 1 مجوز، معاونت امور معادن و صنایع معدنی 13 مجوز و معاونت توسعه بازرگانی داخلی2 مجوز، که جمعاً به تعداد 60 مجوز تاکنون ر سامانه مذکور به ثبت رسیده است. 

ابوئی مهریزی همچنین یادآور شد: با برنامه ریزی صورت گرفته در نظر است کل مجوز های مربوط به وزارت صنعت ، معدن و تجارت تا پایان سالجاری ثبت نهایی شود.

 

Leave A Reply