با شیرفروشان دوره گرد برخورد قانونی خواهد شد

0

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری در جلسه هم اندیشی ذینفعان خوشه فراورده های لبنی گلستان، اداره کل دامپزشکی و همچنین معاونت امور دام سازمان جهاد کشاورزی را مامور پیگیری و برخورد با متخلفین در زمینه فروش شیرخام توسط دست فروشان دوره گرد کرد.

این وظیفه در نتیجه بررسی های انجام شده توسط نهادهای ذیربط و نیز اعتراض واحدهای صنعتی استان تعریف شد. چراکه واضح گشت شیر هایی که توسط این دوره گردها توزیع می شوند، شیرهای برگشتی از کارخانه ها و مراکز جمع آوری شیر است که به دلیل فاسد بودن و بار میکربی بالا دریافت نشده اند و برای سلامتی مردم خطرآفرین هستند.

مرگدری اطمینان داد که با هماهنگی فرمانداران و اداره کل دامپزشکی و معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و همکاری نیروی انتظامی با این افراد برخورد قانونی خواهد شد.

Leave A Reply