سیف: امسال، سال کاهش 6 درصدی تورم است

0

رشد اقتصادی کشور در سال 94 و همچنین کاهش بیشتر تورم و تک نرخی شدن ارز از برنامه های سال نو در بانک مرکزی است.

به گزارش ایسنا، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در گفتگو با خبرآنلاین از برنامه های هدفمند بانک مرکزی برای رشد اقتصادی کشور نام برده و ضمن اشاره به این که آرامش و ثبات بازارهای مختلف و کل اقتصاد مهمترین اصل برای نیل به رشد اقتصادی است تاکید کرد: خوشبختانه دولت این ثبات و آرامش را ایجاد کرده و بانک مرکزی نیز با تمرکز ویژه ای که بر کنترل بازار ارز داشته، طی سال گذشته با کنترل نوسانات مخرب نرخ ارز آرامش نسبی را به بازار ارز حاکم کرده است.

رییس شورای پول و اعتبار افزود: بانک مرکزی نه تنها از نوسانات موقت و هیجانی جلوگیری کرده است بلکه در عین مواجهه با حجم زیاد تقاضای ارز در روزهای پایانی سال، شاهد کاهش قابل توجه قیمت ارز نیز بوده و این رخداد نشانگر آن است که اقتصاد از ثبات نسبی مطلوبی برخوردار بوده و نوید بخش رشد اقتصادی مثبت آینده است.

به گفته رییس کل بانک مرکزی، بانک مرکزی حساسیت ویژه ای روی ثبات اقتصاد دارد. حفظ ثباتی که به سختی در اقتصاد ایجاد شده است از وظایف اصلی بانک مرکزی بوده، و در کنار آن با حمایت از تولید و اشتغال سیاستهایی را دنبال می کند که منجر به آثار مثبتی در این زمینه شود .

کنترل تورم در سال آینده در برنامه های اصلی بانک مرکزی است

سیف با تاکید بر کاهش تورم در سال 93 اظهار داشت:خوشبختانه آمار روند نزولی تورم را نشان داده و طبق پیش بینی ما پیش بینی می کنیم تا پایان سال به حدود 15.5 تا 16 درصد رسید. البته با توجه به دستاوردهایی که داشتیم پس از اعلام آمارهای دقیق مشخصا کمتر از این هم خواهد بود.

یکی از عوامل رشد نقدینگی، اضافه برداشت بانک ها از حساب بانک مرکزی است

وی گفت که علیرغم روند رشد مثبت نقدینگی در رابطه با اضافه برداشت های نظام بانکی بانک مرکزی، به دلیل حساسیت هایی که نسبت به حمایت از تولید و اعطای تسهیلات مناسب به بخش واقعی تولید داشته است سخت گیری های جدی نکرده است.

سیف گفت: گرچه بانک هایی که رقم اضافه برداشت آنها بالا بوده تحت فشار هستند اما سعی کردیم در راستای اهداف خروج از رکود عمل کنیم.

سیف با اشاره به انتقاداتی که در سال گذشته از عملکرد بانک مرکزی در این خصوص وجود داشته گفت: «در مقاطعی این انتقاد را از بانک مرکزی داشتند که به دلیل حساسیت افراطی روی تورم سیاست های انقباضی شدید را به کار گرفته است در صورتیکه که آمار نشان می دهد ما بیشتر از رقم تسهیلاتی که فکر میکردیم نظام بانکی در سال 93 پرداخت کند عملا پرداخت کرده ایم و تا آخر دی ماه رقم تسهیلات نظام بانکی معادل همان رقمی است که برای کل سال باید پرداخت می شد.»

وی ادامه داد: «نظام بانکی مبلغ 277 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. در حالی که پیش بینی ما برای کل معادل 280 هزار میلیارد تومان بود. تا پایان سال این رقم به بیش از 310 تا 320 هزار میلیارد تومان رسید و این نشان دهنده حمایت جدی است که از بابت نقدینگی مورد نیاز در تولید داشتیم.»

رشد اقتصادی کشور در وضعیت مطلوبی قرار دارد

به گفته رئیس شورای پول و اعتبار خوشبختانه رشد اقتصادی کشور در 6 ماهه اول با رشد 4 درصدی وضعیت مطلوبی داشته و پس از تکمیل آمارها امیدواریم طبق پیش بینی ما برای کل سال این رقم بین 2.5 تا 3 درصد باشد.

سال 94 سال کاهش 6 درصدی تورم خواهد بود

به گفته سیف سال 94 همین روش و جهت ها دنبال خواهد شد. او بیان داشت: یکی از ضرورت هایی که بتوانیم در سال 95 نرخ تورم را تک رقمی کنیم این است که در سال 94 تورمی کمتر از تورم سال 93 داشته باشیم. اگر فرض کنیم تورم در سال 93 حدود 16 درصد است در سال 94 باید کاهش 6 تا 7 درصدی داشته باشم تا به اهداف تک رقمی شدن نرخ تورم در سال 95 دستیابی داشته باشیم.

وی ادامه داد: « طبیعتا باید خودمان را تجهیز و منضبط کنیم تا این نتایج حاصل شود. بنابراین در ابتدای سال 94 هدف ویژه اقتصادی سال را به بانک ها ابلاغ خواهیم کرد و در رابطه با حجم تسهیلاتی که باید در سال 94 پرداخت کنیم مقدمات کار را آماده می کنیم.»

کاهش نرخ سود سپرده متناسب با کاهش تورم در برنامه است

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: «با توجه به کاهش نرخ تورم انتظارمان این است که نرخ سود بانکی هم در سال آینده از نرخ فعلی کمتر شده و متناسب با آن به تدریج تمایل به پایین آمدن پیدا کند.»

وی گفت: «بانک مرکزی از کاهش نرخ سود به صورت دستوری پرهیز دارد و عموما مدیران بانک ها را دعوت کرده و در جلسات از آنها میخواهیم که نرخ سود را رعایت کنند.»

وی با اشاره به صدمات جبران ناپذیر بالا بودن نرخ سود سپرده برای بانک ها اظهار داشت: « بانک ها برای دادن نرخ سود بالاتر از تورم ناچار می شوند که به سمت معاملات ریسکی بالاتر بروند. پس برای اینکه از این کار مصون بمانند و این اجبار برایشان پیدا نشود ناگزیر هستند که با واقعیت های اقتصادی نرخ هایشان را تنظیم کنند و در آن صورت می توانند شرایط بهتری را انتظار داشته باشند.»

تک نرخی شدن ارز در سال 94 غیرممکن نیست

ولی الله سیف گفت: «بحث تک نرخی شدن نرخ ارز در سال 94 را برنامه ریزی کرده ایم و به سمت آن حرکت می کنیم. البته بخشی از عوامل محقق شدن این موضوع به مسائل بین المللی که همان موضوع مذاکرات است باز می گردد و زمانی اعلام این موضوع ممکن خواهد بود که وضعیت بانکی ما در سطح بین الملل مشخص شده باشد.»

به گفته رئیس شورای پول و اعتبار اگر شرایط محدودیت ها ادامه داشته باشد وضعیت موجود وضع مطلوبی است و نباید شتابزده به سمت تک نرخی شدن برویم.

به گفته وی گرچه شواهد و قرائن نشان می دهد که از نظر منابع و نوع مکانیزمی که داریم می توانیم کاملا تک نرخی شدن ارز را اجرا کنیم ولی ترجیح می دهیم که انجام ندهیم چرا که با توجه به شرایط آینده باید بیشتر برای مواجهه با احتمالات آماده باشیم. اما مسلم است که پس از حل شدن مسائل بین المللی ما میتوانیم با فاصله چند ماهه تک نرخی شدن ارز را در بازار اعلام کنیم.

با نوسانات قیمت نفت مشکلی نخواهیم داشت

به اعتقاد رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با نفت پیش بینی های متفاوتی وجود دارد. در بودجه هم متناسب با همین پیش بینی ها دو مدل طراحی و بسته شده است. در حال حاضر وضعیت بسیار بهتر از چند ماه قبل است و احتمال می رود نفت می تواند افزایش قیمت داشته باشد.

وی ادامه داد: «با انعطافی که در چارچوب بودجه تنظیمی وجود دارد همه جور آمادگی داریم. یعنی خوشبختانه پس از گذراندن دوره های مختلف در قیمت و درآمد نفتی در حال حاضر ما سناریوهای مختلفی داریم و می توانیم در هر شرایطی عکس العمل مناسب را نشان دهیم.

وی تاکید کرد: «دولت کاملا متناسب با شرایط و قیمت نفت می تواند کشور را اداره کند و با اقتضائات زمان همانطور که در بودجه هم دیده شده اوضاع را کنترل کند.»

Leave A Reply