واحدهای صنعتی می توانند جهت حضور در جشنواره کارآفرینان برتر ثبت نام کنند

0

واحدهای صنعتی می توانند با مراجعه به سایت جشنواره کارآفرینان برتر جهت حضور در جشنواره امسال ثبت نام کنند.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان قم ،  طیبی نژاد، حضور سرمایه گذاران و صنعتگران مبتکر در عرصه تولید و خدمات را منشأ ظهور اندیشه های نو،‌ خودباوری و خلاقیت و نوآوری دانست و گفت: استفاده از فناوری های نوین و مبتکرانه کارآفرینان می تواند موجب توسعه ی صنعت و اقتصاد کشور شود.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم همچنین توسعه کارآفرینی و اشتغال را تحولی شگرف در بسیاری از کشورهای صنعتی دانست و تصریح کرد: بسیاری از فرصتها،‌منابع ، فعلیت یافتن ایده ها و اختراعات می توانند در بستر کارآفرینی موجب افزایش بهره وری شده و در توسعه ی اقتصاد ملی و اقتصاد مقاومتی تأثیر بسزایی داشته باشد.

وی همچنین توجه به کارآفرینی و کارآفرینان را موجب ایجاد روحیه خودباوری ملی دانست و خاطرنشان کرد: واحدهای صنعتی که ایده های ابتکاری و نوآورانه ای در اجرای طرح های صنعتی خود به کار برده باشند می توانند با مراجعه به سایت www.karafarinanebartar.ir جهت حضور در جشنواره کارآفرینان برتر ثبت نام به عمل آورند.

Leave A Reply