درسالی که گذشت 32 واحد صنعتی غیر فعال دراستان البرز مجدد راه اندازی شدند.

0

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان البرزگفت: درسالی که گذشت 32 واحد صنعتی غیر فعال دراستان مجدد راه اندازی شدند.

به گزارش خوشه های کسب و کار به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز، گودرز رضایی اظهارکرد: سال گذشته سامانه آمارگیری آنلاین از واحدهای مستقردرشهرک ها و نواحی صنعتی استان راه اندازی شد که این سامانه تاثیر به سزایی درشناسایی واحدهای صنعتی فعال و خدمات رسانی مناسب تربه آنها دارد.

وی افزود: همچنین طرح اعتبارسنجی واحدهای صنعتی استان و پیگیری برای اجرایی شدن این طرح در سطح ملی ازدیگر اقداماتی بود که درسالی گذشته انجام شد.

رضایی ابراز داشت:سال گذشته شاهد اجرای طرح عارضه یابی واحدهای صنعتی دراستان بودیم که طی این طرح هفت واحد صنعتی شناسایی شدند که دو واحد از آنها پس ازشناسایی عارضه، برای دریافت تسهیلات به بانک های عامل معرفی شدند.

وی اضافه کرد: درسال 93 تعداد 20 دفتر مشاوره به مشاورین مرتبط صنعتی واگذارشد تا به واحدهای  صنعتی استان خدمات مشاوره ای ارائه دهند و ازمعرفی پنج شرکت دانش بنیان برای شرکت درجشنواره علم تا عمل به عنوان بخش دیگری از اقدامات صورت گرفته درسال 93 اشاره کرد.

گودرز رضایی در بخش دیگری از سخنانش ، ازبرگزاری 14 تور صنعتی درون و برون استانی با شرکت 250 نفر از مدیران  و شاغلین واحدهای صنعتی االبرزبه عنوان بخش دیگری از اقدامات انجام شده درسال گذشته اشاره کرد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان البرز گفت: سال گذشته 2550 نفراز شاغلین واحد های صنعتی مستقردرشهرک های صنعتی و صنایع کوچک خارج از شهرکها در قالب118 دوره آموزشی شرکت کردند و در ادمه خاطر نشان کرد: سال 93 برای اولین باردوره آموزشی نشان حلال برای واحدهای غذایی و دارویی برگزار شد که منجر به اخذ نشان حلال برای پنج واحد صنعتی شد

 

Leave A Reply