نمایشگاه بین المللی محصولات دانش بنیان و HighTech

0

   

گروه خبر: غلامرضا سلیمانی از نمایشگاه بین المللی محصولات دانش بنیان و HighTech از تاریخ 18 الی 21 خرداد در اربیل عراق خبر داد.

به گزارش گروه خبر؛ معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شرکهای صنعتی ایران، از برگزاری نخستین نمایشگاه بین المللی محصولات دانش بنیان و HighTech از تاریخ 18 الی 21 خرداد ماه سال 1393 در اربیل عراق خبر داد.

غلامرضا سلیمانی گفت که نخستین نمایشگاه بین المللی محصولات دانش بنیان و HighTech با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با اخذ مجوز از سازمان توسعه تجارت ایران توسط مجمع تشکل های دانش بنیان برگزار می گردد.

همچنین وی از پرداخت 50 درصد از هزینه های مشارکت بنگاه های فعال در این حوزه توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خبرداد.

لازم به ذکر است که حضور شرکت های دانش بنیان و همچنین صنایع HighTech در این نمایشگاه می تواند ضمن به نمایش گذاشتن توانمندی های فناوری ایران، ظرفیت تجاری و فناوری مناسبی در یافتن شرکای تجاری در بازارهای داخلی و خارجی فراهم آورد. شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران به عنوان استان معین جهت تسهیل در امور، در نظر گرفته شده است.

 وی افزود: مدل توسعه خوشه های کسب و کار از مدل های نوینی است که پس از یک دهه فعالیت مستمر، هم اکنون در کشور بومی شده و پس از موفقیت های کسب شده، زمینه انتشار آن به سایر کشورها نیز فراهم شده است.

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، به عنوان سازمانی پیشگام در توسعه صنایع کوچک بر اساس مدل توسعه ای خوشه های صنعتی، همواره درصدد آموزش و گسترش این موضوع در کشور بوده است.

Leave A Reply