صادرات محصولات فناورانه 0.008 درصد واردات

0

به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، ساخت و عرضه تجهيزات جديد ارتباطي به طور تصاعدي در حال افزايش بوده و بازار پررونقي در بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات شكل گرفته است.

در كشور ما بنگاه‌هاي توليدي بسياري براي توليد تجهيزات بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات تاسيس شده‌اند اما بيشتر آنها نتوانسته‌اند محصولات خود را همگام با تغييرات فناوري در دنيا ارتقا دهند. واردات بي‌رويه و ناتواني در صادرات از مهمترين عوامل تاثيرگذار بر فعاليت اين بخش است.

در سال ۱۳۸۷ ميزان واردات كالاهاي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات حدود ۱.۸۲۲ ميليارد دلار بود كه اين ميزان در سال ۱۳۹۲ به حدود ۳.۰۶۹ ميليارد دلار و در سال ۱۳۹۳ به حدود ۲.۵۵۵ ميليارد دلار رسيد.

افزايش چشمگير واردات اين كالاها كه مورد محاسبه مركز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته در حالي است كه بسياري از اقلام وارداتي قابل توليد در كشور هستند.

در مقابل صادرات اقلام حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات نيز در سال‌هاي اخير همپاي واردات رشد نكرده است. نسبت صادرات به واردات اين اقلام در سال ۱۳۹۳ حدود ۰.۰۰۸ است كه رقم ناچيزي است. ميانگين صادرات سالانه اقلام مزبور در ۷ سال اخير حدود ۳۰ ميليون دلار بوده است.

بررسي دقيق‌تر اقلام صادراتي نشان مي‌دهد صادرات اين اقلام از ثبات لازم برخوردار نيست، يعني صادارت در مقاطعي از زمان انجام شده اما تداوم نيافته است.

با توجه به پتانسل موجود كشور در زمينه توليد و ترانزيت اقلام فناوري اطلاعات و ارتباطات، اين حوزه نيازمند برنامه‌ريزي هدفمند است. با برنامه‌ريزي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت براي توليد و صادرات كالاها و خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات مي‌توان روند نامناسب كنوني را به نفع اقتصاد داخلي و تحقق اهداف اقتصاد تغيير داد.

Leave A Reply