حمايت و تشويق شركتهاي دانش¬بنيان

0

مهندس وحدت، با اعلام اين خبر در تشرح اين برنامه¬¬ها اعلام نمود: مشوقهاي اين طرح شامل دريافت تسهيلات و معافيت مالياتي پس از تأييد صندوق نوآوري و شكوفايي و معافيت گمركي براي کالای دانش بنیان برای مهندسی معکوس کالا و قطعات برای ساخت کالای دانش بنیان تا حد نمونه اولیه و پایلوت، تجهیزات آزمایشگاهی،تست و کنترل کیفیت و ماشین آلات خط تولید برای کالاهای دانش بنیان مي¬باشد.

ايشان در ادامه صحبتهاي خود از برنامه¬هاي حمايتي اين معاونت خبر داد و گفت: اين برنامه شامل تسهيلات اشتغال دانش¬آموختگان برتر و حمايت از شركت دانش¬بنيان استخدام¬كننده¬¬¬ي آنها، آزمايشگاههاي خصوصي دانش¬بنيان، حمايت از صادرات شركتهاي دانش¬بنيان، تسهيلات نظام وظيفه تخصصي براي افراد فعال در اين شركتها و همچنين طرح ليزينگ دانش¬بنيان خبر داد.

ايشان درباره طرح ليزينگ دانش¬بنيان اظهار داشت: كليه شركتهاي دانش¬بنيان تأييد صلاحيت شده      مي¬توانند براي افزايش فروش و توسعه بازار فعلي محصولات خود از خدمات صندوق نوآوري و شكوفايي در قالب تسهيلات ليزينگ كه 70درصد مبلغ قرارداد تا سقف5ميليارد ريال بانرخ سود9% و بازپرداخت30ماه و دوره تنفس3تا6ماه مي¬باشد؛ استفاده نمايند.

Leave A Reply