مذاكرات هيئت هاي تجاري كشورهاي عراق ، افغانستان و تاجيكستان

0

   

گروه خبر: مذاكرات هيئت هاي تجاري كشورهاي عراق ، افغانستان و تاجيكستان  با مديران واحدهاي توليدي لبني كشور در حاشيه برگزاري نخستن نمايشگاه بين المللي فرآورده هاي لبني استان گلستان.

به گزارش خوشه های کسب و کار و به نقل از شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان، مذاكرات هيئت هاي تجاري كشورهاي عراق ، افغانستان و تاجيكستان  با مديران واحدهاي توليدي لبني كشور در حاشيه برگزاري نخستن نمايشگاه بين المللي فرآورده هاي لبني استان گلستان برگزار شد.

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان گلستان گفت: در اين مذاكرات هيئت هاي تجاري با مديران واحدهاي توليدي و صنايع لبني كشور ديدار و گفت و گو كردند.

رحمن محمدزاده اظهار داشت: اين اقدام در راستاي دسترسي واحدهاي توليدي به بازارهاي هدف انجام گرفته و با استقبال خوبي همراه بوده است.

به گفته وي برگزاري مذاكرات مي تواند يكي از ثمرات مثبت نخستين نمايشگاه فرآورده هاي لبني استان گلستان باشد.

نخستين نمايشگاه بين المللي فرآورده هاي لبني استان گلستان از هشتم تا يازدهم شهريورماه به همت سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و شركت نمايشگاههاي بين المللي استان گلستان  در نمايشگاه دايمي استان گلستان داير شده است.

 

 

Leave A Reply