درخواست براي افزايش دوباره دستمزد “کارگران” کليد خورد

0

قبل از اتمام نيمه اول سال‌جاري وزارت کار دست به کار شده و به دنبال تشکيل کارگروهي ويژه از نمايندگان کارگران و کارفرمايان براي تعيين حداقل دستمزد سال آينده حدود ۱۳ ميليون مشمول قانون کار است.

در سال‌هاي گذشته اين کارگروه ها معمولا در پاييز تشکيل مي‌دادند اما امسال وزارت کار زودتر به سراغ موضوع تعيين دستمزد سال ۹۵ کارگران و مشمولان قانون کار رفته است.

بر پايه اين گزارش، آخرين بسته مزدي کارگران مربوط به افزايش ۱۰۳ هزارتوماني حداقل مزد امسال مشمولان قانون کار است که از اين طريق دريافتي ماهانه ميليون‌ها حداقل بگير از ۶۰۹ هزار تومان به ۷۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان در سال‌جاري افزايش يافته است.

يکساله دريافتي‌ها فقط ۱۰۳ هزارتومان بيشتر شد
متوسط دريافتي مشمولان قانون کار در سال گذشته به استناد اظهارات مقامات وزارت کار يک ميليون تومان و حداقل مزد ۶۰۹ هزار تومان بوده که اين رقم در سال‌جاري به يک ميليون و ۲۰۰ هزارتومان در مجموع دريافتي و ۷۱۲ هزارتومان در حداقل مزد افزايش يافته است. کارگران مي‌گويند با اين ارقام زندگي در کلانشهرها و حتي حاشيه شهرهاي بزرگ، امکان‌پذير نيست.

از تغييراتي که امسال از سوي شوراي عالي کار درباره بسته مزد ۹۴ ايجاد شده، يکسان سازي افزايش دستمزد حداقل بگيران و گروه هاي با حداقل مزد بالاتر از مصوبات شوراي عالي کار و به اصطلاح ساير گروه هاي مزدي است. تا سال گذشته ميزان افزايش يکباره حداقل مزد کارگران حداقل بگير از افزايش مزد ساير گروه هاي درآمدي بيشتر بوده ولي معمولا عدد افزايش آن به دليل پايين بودن حقوق‌ها از ساير گروه ها کمتر بوده است.

همچنين از مباحثي که در سال‌هاي اخير به صورت جدي از سوي نمايندگان کارگران مطرح مي شود، موضوع شکاف بين هزينه ها و درآمد خانوارهاي کارگري، افزايش شکاف بين درآمد حداقل بگيران و ساير سطوح مزدي است.

نمايندگان کارگران در تلاش هستند تا به هر نحوي که شده سطح معيشت و درآمد خانوارهاي کارگري را ارتقا دهند و در واقع بين هزينه ها و درآمدها نوعي ارتباط منطقي برقرار شود.

با اين وجود، در حالي قرار است بحث درباره بسته جديد افزايش حقوق‌ها در سال آينده آغاز شود که دولت هنوز تکليف افزايش ۲۰ هزار توماني حق مسکن امسال کارگران را معلوم نکرده و از اين بابت هر مشمول قانون کار داراي ۱۰۰ هزار تومان مطالبات معوق از کارفرمايان است که به زودي و تا پايان شهريورماه ۱۲۰ هزار تومان مي شود.

هزينه ماهيانه ۳ ميليون؛ متوسط دريافتي ۱.۲ ميليون
براساس اعلام رسمي مرکز آمار ايران در سال گذشته، هزينه ماهيانه يک خانوار شهري ۴ نفره بيش از يک ميليون و ۸۲۰ هزارتومان بوده که قطعا اين ميزان هزينه در سال جاري افزايش نيز داشته است.

مقامات کارگري معتقدند با حذف بسياري از اقلام غيرضرور از سبد معيشت کارگران، هزينه ماهيانه هر خانوار ۴ نفره بيش از ۳ ميليون تومان است؛ بنابراين شکاف بين درآمدها و هزينه هاي فعلي خانوارهاي کارگري به بيشترين حد خود رسيده است.

غلامرضا عباسي در گفتگو با مهر با اعلام اينکه معاون روابط کار وزارت کار با نمايندگان کارگران و کارفرمايان نامه نگاري کرده است، گفت: براساس اين نامه، وزارت کار خواستار همکاري و معرفي نماينده اي از کارگران براي حضور در نشست‌هاي کارگروه تعيين دستمزد سال ۹۴ مشمولان قانون کار شد.

دبيرکل کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران ايران اظهارداشت: براساس پيش بيني وزارت کار، تقريبا از نيمه سال‌جاري کار بررسي وضعيت دستمزد کارگران و همچنين فعاليت کارگروه ها آغاز خواهد شد، همچنين وزارت کار به دنبال تهيه گزارش‌هايي ميداني از وضعيت معيشت کارگران است.

عباسي خاطرنشان کرد: احتمالا به‌زودي نشست‌هايي در شوراي عالي کار و کارگروه هاي مزدي اين شورا برگزار خواهد شد و نمايندگان کارگران گزارش‌هايي از اوضاع معيشتي خانوار ارائه خواهند کرد.

Leave A Reply