معاون وزير صنعت: ايران و آلمان مبل مشترک مي‌سازند

0

محسن صالحي نيا در همايش دو روزه بررسي مشکلات صنعت، معدن و تجارت خوي و چايپاره اظهار کرد: در خصوص خوشه مشترک خوي وآلمان در توليد مبل استقبال مي کنيم و مراحل اجرايي آن را پيگيري خواهيم کرد.

وي گفت: در اغلب کارخانجات موجود در خوي با يکسري تنگناهاي بانکي گريبانگيرند که بايد مسئولان اجرايي در اين راستا اقدامات اساسي انجام دهند.

صالحي نيا قول مساعد داد مشکلات کارنجات نمک و فولاد را در تهران با حضور وزير پيگيري و حل وفصل کند.

همچنين سيواني، فرماندار خوي در اين همايش با اشاره به ظرفيت هاي فراوان خوي در بخش صنايع و معادن و سرمايه گذاري تصريح کرد: خوي از شهرهاي مستعد براي سرمايه گذاري است و اين مهم با همکاري نماينده، استاندار ومسئولين محلي اتفاق افتاده است.

وي با درخواست از وزارت صنعت،معدن و تجارت و شرکت هاي تابعه در جهت سرمايه گذاري اختصاصي در شهرک کاني هاي غير فلزي و سرمايه گذاري مشارکتي در صنعت سنگ و معدن، ممانعت از واردات تخمه آفتاب گردان از کشور چين را در جهت حمايت از توليدات اختصاصي شهرستان که محصول عمده اين شهرستان است ، ضروري دانست.

سيواني خواستار اصلاح قانون تجارت در ممانعت از صدور احکام قضايي جهت تعطيلي واحدهاي توليدي و مساعدت مالي و قانوني براي ايجاد بازارچه مرزي مشابه بازارچه هاي بانه و پيرانشهر ترجيحأ با محوريت پوشاک و البسه شد.

همچنين نماينده خوي و چايپاره در مجلس شوراي اسلامي ايجاد شهرک مبل در خوي را ضروري دانست و اظهار کرد: شهرستان هاي خوي و چايپاره آماده سرمايه گذاري بوده و با توجه به توانمندي خوي، ايجاد شهرک مبل مشترک خوي وکشور آلمان اقدام بسيار پسنديده اي است.

وي با بيان اينکه در شهرک هاي صنعتي خوي و چايپاره مشکلاتي وجود دارد، تصريح کرد: از وزارت صنعت و معدن و تجارت تقاضا دارم که در خصوص ارايه تسهيلات بانکي به اين شهرک ها نهايت کمک و همکاري را داشته باشد.

نماينده خوي و چايپاره در مجلس شوراي اسلامي اظهار کرد: با توجه به تعريض جاده خوي و قطور و رونق تجارت در اين مرز خواستار راه اندازي شهرک صنعتي در قطور شد.

حسيني صدر احياي جاده توپ يولي را نيازهاي اساسي مردم خوي عنوان کرد و گفت: پيمانکار اعلام آمادگي کرده است که اين جاده را در مرحله اول با هزينه و امکانات خودش بازگشايي و احيا کند.

Leave A Reply