پيشنهاد فعالان خصوصي به دولت براي رفع موانع کسب و کار

0

محمدرضا نجفي منش رئيس کميسيون کسب وکار اتاق بازرگاني صنايع و معادن و کشاورزي تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به مشکلات و موانع پيش روي توسعه کسب وکار کشور گفت: موانع پيش روي توسعه کسب و کار زياد است و از جمله ان مي‌توان به ماليات و بيمه اشاره کرد دولت بايد براي رفع موانع کسب وکار تدبيري ويژه بي انديشد.وي افزود: پيشنهادي ارائه کرديم به معاون اول رئيس جمهور مبني بر اينکه کميته مذاکره براي حل مشکلات داخلي تشکيل شود چرا که در شرايط کنوني دولت بايد به طور جدي به اين مساله ورود کند و در اين راستا به گفته نجفي منش اگر دولت در حل اين مشکلات مداخله نکند اين مشکلات بر سر جاي خود باقي مانده و تغييري در کسب و کار رخ نخواهد داد

رئيس کميسيون کسب و کار اتاق تهران به اين نکته نيز اشاره کرد که از نظر کسب وکار رتبه ايران در گذشته 152 بودو سپس به 130 رسيد و در حال حاضر با توجه به اقدامات انجام شده اين رتبه به زير 100 رسيده است.وي افزود: با ارتقاي شرايط کسب و کار در کشور جذب سرمايه گذاري نيز افزايش يافته و اين موضوع درگرو تصميمات مناسب دولت است.

Leave A Reply