بخشنامه مبارزه با قاچاق پوشاک به طور کامل اجرا شود

0

محمود نبوي در مورد اجراي بخشنامه جديد وزارت صنعت، معدن و تجارت براي جلوگيري از عرضه پوشاک قاچاق در کشور، اظهار داشت: اگر اين بخشنامه به‌ طور کامل اجرا شود، در کنترل قاچاق تأثيرگذار خواهد بود، اما اگر مانند دفعات قبل پوشاک قاچاق، دوباره عرضه شود و چوب حراج به آن بزنند، مؤثر نخواهد بود.

وي با بيان اينکه پوشاک قاچاق جمع‌آوري شده بايد معدوم شود، ادامه داد: در صورتي که مانند دفعات قبل، پوشاک قاچاق پس از جمع‌آوري، دوباره در معرض فروش قرار گيرند و واردکننده اين پوشاک بتواند نسبت به خريد آن اقدام کند، کار درستي نخواهد بود و طرح موفقي محسوب نمي‌شود.

به گفته وي، در گذشته نيز طرح‌هايي براي جلوگيري از قاچاق پوشاک در کشور اجرايي شد، اما در آخر به جمع‌آوري اين پوشاک و عرضه دوباره آن در حراجي ها منتهي شد و واردکننده اين پوشاک نسبت به خريد دوباره و عرضه اين پوشاک اقدام مي‌کرد.

به گزارش فارس، براساس بخشنامه جديد وزارت صنعت، عرضه پوشاک وارداتي (واردات رسمي) در بازار مصرف از جمله واحدهاي صنفي و تجاري از ابتداي آبان 94 منوط به الصاق برچسب شناسه کالا (کد GS1) خواهد بود.

همچنين مهلت اتمام کالاهاي وارداتي بدون برچسب شناسه کالا (کد GS1) در سطح عرضه، از تاريخ ابلاغ بخشنامه حداکثر 6 ماه است و فروشندگان موظفند، براي اين گونه پوشاک فاکتورهاي مربوط به خريد کالا که داراي اطلاعات مربوط به شرکت توزيع‌کننده و يا واحد عمده‌فروش هستند، ارائه کنند.

طبق اين بخشنامه، تمام عرضه‌کنندگان پوشاک بايد از پروانه کسب معتبر در رسته توزيع پوشاک برخوردار باشند ضمن اينکه تمام عرضه‌کنندگان رسمي پوشاک با برند خارجي ملزم به أخذ مجوز نمايندگي از مرکز امور اصناف هستند.

نبوي در ادامه با بيان اينکه طي نيمه اول امسال، توليد واحدهاي توليدکننده پوشاک در کشور کاهش يافته است، گفت: موانعي مانند کمبود مواد اوليه و قاچاق مانع اصلي افزايش توليد در اين بخش بوده است.

وي با بيان اينکه صنعت پوشاک لکوموتيو صنعت نساجي محسوب مي‌شود، اظهار داشت: در حال حاضر اگر يک توليدکننده پوشاک نيازمند 2 هزار متر از يک نوع پارچه باشد، نمي‌تواند آن را از داخل تأمين کند، زيرا توليد اين ميزان پارچه و در حد کم براي واحدهاي داخلي مقرون به صرفه نيست، ولي به‌ راحتي امکان واردات آن فراهم است.

رئيس اتحاديه نساجي با بيان اينکه در حال حاضر تنها 30 تا 40 درصد پوشاک عرضه‌شده در بازار محصول ايراني هستند، گفت: البته بخشي از پوشاکي که با برند خارجي عرضه مي‌شوند نيز توليد داخل هستند که به‌دليل نبود مشتري براي عرضه از برندهاي خارجي استفاده مي‌کنند.

به گفته وي، در حال حاضر واحدهاي توليدکننده پوشاک با 40 درصد ظرفيت خود فعال هستند.

Leave A Reply