3 راهبرد توسعه صنعت در نهبندان

0

 رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت نهبندان در گفتگو با خراسان جنوبي ميزان سرمايه گذاري واحدهاي صنعتي را در اين شهرستان 59ميليارد و 671ميليون ريال عنوان کرد و گفت : در شهرستان نهبندان 21 فقره پروانه بهره برداري صنعتي صادر شده که از اين تعداد 72 درصد در زمينه توليد محصولات کاني غيرفلزي (سنگبري سنگ هاي گرانيتي، مصنوعات ساختماني از مواد کاني و پليمر، آجر فشاري، شست وشو و دانه بندي شن و ماسه، آسفالت و قطعات بتني پيش ساخته) و 14 درصد صنايع غذايي و آشاميدني است. به گفته «اردوني» از مجموع 28 فقره جواز تأسيس صنعتي صادرشده در شهرستان نهبندان 68 درصد در زمينه توليد محصولات کاني غيرفلزي و 21درصد صنايع غذايي و آشاميدني است.
 وي تصريح کرد : در بخش زيرساخت هاي صنعتي، شهرک صنعتي و نيز شهرک تخصصي سنگ نهبندان به مساحت کلي 225 هکتار به عنوان زيرساخت استقرار صنايع ايجاد شده است.
اردوني ايجاد و توسعه صنايع با اولويت صنايع معدني، صنايع تبديلي و تکميلي کشاورزي، غذايي ، توسعه صنايع بزرگ و رقابتي , ساماندهي کارگاه هاي کوچک و توسعه خوشه ها و شبکه هاي کسب و کار متناسب با توان و ظرفيت زيست محيطي منطقه را از راهبردهاي بخش صنعت برشمرد.

Leave A Reply