کسب عنوان برترینهای کشور در حوزه زنان کارآفرین

0

نمایشگاه نقش زنان کارآفرین در توسعه ملی جمعه شب به کار خود پایان داد . این نمایشگاه در 30 رشته از جمله هنری ، فرهنگی ، تجاری ، معدنی ، فناوری و تولیدی تلاش زنان کارآفرین را به نمایش گذاشت . در پایان مسئولان حاضر در این مراسم از زنان کارآفرین برتر کشور با اهداء لوح قدردانی کردند . خانم زلیخا عادلی عامل خوشه فرش دستباف استان گلستان نیز ، جزو ده نفر برتر حوزه زنان کارآفرین کشورمان معرفی شدند .

Leave A Reply