پشت پرده ترفند «يکي بخر، دو تا ببر»

0

محمد آقاطاهر در گفت‌و‌گو با ايسنا، اظهار کرد: در حال حاضر قيمت مصرف‌کننده روي کالاها درج مي‌شود و اين در حالي است که اگر قيمت کارخانه روي کالاها عنوان شود از بسياري تخلفات و سوءاستفاده‌هاي فرصت طلبان جلوگيري مي‌شود که مدت ها پيش در اين زمينه بحثي مطرح شده بود اما هنوز به نتيجه نرسيده است.

وي افزود: اگر قيمت کارخانه روي کالاها درج شود بسياري از فروشگاه‌ها و عرضه کنندگان نمي‌توانند از عنوان “تخفيف” براي کالاهاي خود استفاده کنند و تحت عناوين “يکي بخر دو تا ببر” از اين موضوع به نفع خود بهره ببرند.

آقاطاهر در عين حال بيان کرد: در حال حاضر سود عمده فروشي سه درصد و سود خرده فروشي 12تا 15 درصد است، درحاليکه در برخي کالاها شاهديم سودهاي 100 درصدي دريافت مي‌شود ولي با درج قيمت کارخانه روي کالاها، البته با در نظرگرفتن ضوابط و شرايط خاص مي‌توان از بسياري تخلفات جلوگيري کرد.

رييس اتحاديه بنکداران مواد غذايي درباره بيشترين ميزان تخلفات در اين حوزه گفت: در همه صنوف با برخي تخلفات مواجه هستيم و هميشه همه واحدهايي که بدون پروانه هستند مقصر به نظر مي‌رسند اما اين سوال مطرح مي‌شود که آيا داشتن يک پروانه، دليل بر نداشتن تخلف واحد مربوطه است؟

به گفته وي بيشتر تخلفات در اين حوزه مربوط به برنج و تقلب هايي است که در اين زمينه انجام مي‌شود.

آقاطاهر ادامه داد: علاوه بر نظارت بازرسان اتحاديه و ديگر بخش‌هاي مربوطه، بايد واحدهاي صنفي را مدنظر داشته باشيم و مردم نيز اگر با تخلفي مواجه شدند مي توانند شکايت خود را براي رسيدگي مطرح کنند.

Leave A Reply