بالاترين حجم معاملات تاريخ فرابورس ايران در شهريور رقم خورد

0

به گزارش روابط عمومي فرابورس ايران، معاملات فرابورس ايران در شهريورماه 94 با رشد 433 و 129 درصدي حجم و ارزش در مقايسه با شهريورماه 93 همراه شد و 19 ميليون ورقه بهادار در 359 هزار نوبت به ارزش 52 هزار و 903 ميليارد ريال در بازارهاي فرابورس ايران دست به دست شد.

بازار اول در 23 روز معاملاتي شهريور، شاهد تغيير مالکيت 659 ميليون ورقه به ارزش يک هزار و 897 ميليارد ريال بود و در بازار دوم هم 6 هزار و 897 ميليون ورقه بهادار به ارزش 13 هزار و 69 ميليارد ريال خريد و فروش شد که اين وضعيت در قياس با شهريور پارسال، کاهش 10 درصدي حجم و 40 درصدي ارزش در بازار اول و صعود 862 درصدي حجم و 348 درصدي ارزش در بازار دوم را نشان مي‌دهد.

بر اساس اين گزارش، در بازار پايه حجم معاملات 200 درصد و ارزش معاملات 123 درصد افزايش يافت و 2 هزار و 909 ميليون ورقه بهادار به ارزش 3 هزار و 835 ميليارد ريال داد و ستد شد.

علاوه بر اين، 99 ميليون ورقه بهادار به ارزش 18 هزار و 699 ميليارد ريال در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران مورد معامله قرار گرفت که به لحاظ حجم 423 درصد افزايش و به لحاظ ارزش 42 درصد در مقايسه با مدت مشابه سال قبل کاهش يافته است.

اين در حالي است که آيفکس در روز پاياني تابستان با افت 8.2 درصدي نسبت به ماه قبل، عدد 682 را نشان داد و ارزش بازار فرابورس نيز با 4.6 درصد کاهش، معادل762 هزار و 243 ميليارد ريال شد.

در شهريور امسال، گروه بانک‌ها با سهم 18 درصدي در صدر جدول صنايع پيشرو در معاملات ماهانه ايستاد و محصولات شيميايي و انبوه‌سازي به ترتيب با سهم 13 و 12 درصدي در رده دوم و سوم جاي گرفتند.

اين گزارش مي‌افزايد، گشايش نماد معاملاتي بيمه کوثر و موسسه اعتباري کوثر، عرضه اوليه سهام دو شرکت مواد ويژه ليا و سرمايه‌گذاري مسکن پرديس و درج نماد 3 شرکت جديد از مهمترين رخدادهاي شهريور امسال در فرابورس ايران بود.

*معاملات هفته پاياني شهريورماه

بررسي معاملات هفته پاياني شهريورماه نيز بيانگر افزايش حجم و ارزش معاملات فرابورس به ميزان 46 و 47 درصد در قياس با هفته قبل از آن و داد و ستد 9 ميليون و 440 هزار ورقه بهادار در 91 هزار دفعه به ارزش 22 هزار و 700 ميليارد ريال داد و ستد بود.

علاوه بر اين، شاخص کل و ارزش بازار فرابورس ايران هريک 0.4 درصد رشد نشان داد.

همچنين، با قطعيت يافتن معامله بلوک 99.5 درصدي شرکت مولد نيروگاهي تجارت فارس به ارزش 15 هزار و 307 ميليارد ريال در روز پاياني شهريورماه، بالاترين حجم معاملات تاريخ فرابورس ايران و بيشترين ارزش معاملات از ابتداي سال جاري رقم خورد.

Leave A Reply