انعقاد تفاهم نامه با صندوق کارآفرین امید جهت اعطای تسهیلات

0

انعقاد تفاهم نامه با صندوق کارآفرین امید جهت اعطای تسهیلات به واحدهای فعال خوشه گلاب، عرقیات و اسانس کاشان


پس از اخذ شناسه نظارت بهداشتی  با نصب دستگاه پاستور در یکی از واحدها ، طی جلسه ای که با ریاست محترم صندوق کارآفرین امید استان اصفهان برگزار شد قرار بر انعقاد تفاهم نامه بین شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان و صندوق کارآفرین امید مبنی بر پرداخت تسهیلات جهت خرید تجهیزات برای اخذ شناسه نظارت شد. 

Leave A Reply