فعاليت هزار و 640 شرکت دانش‌بنيان در کشور

0

وي با اشاره به شرايط روند حمايت از شرکت‌ها، «انعقاد قرارداد با شرکت و موسسه‌اي که خصوصي يا تعاوني باشد»، «شرکت بايد دانش‌بنيان باشد»، «طرح در حوزه فناوري‌هاي برتر و داراي ارزش افزوده زياد باشد» و «همچنين شرکت سوء سابقه حرفه‌اي نداشته باشد» را از جمله اين شرايط دانست.
صادقي تاکيد کرد: صندوق تسهيلاتي متفاوت از بانک‌ها در اختيار متقاضي قرار مي دهد؛ چراکه وام صندوق بسيار ارزان بوده و به شکل قرض‌الحسنه يا حداکثر هشت درصد زير نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار است.
مشاور ارشد صندوق نوآوري و شکوفايي تصريح کرد: بر اساس قانون، سرمايه اوليه صندوق نوآوري و شکوفايي به ميزان سي هزار ميليارد ريال است که به تدريج حداکثر ظرف مدت سه سال از محل صندوق توسعه ملي و يا حساب ذخيره ارزي تامين مي‌شود.
وي با اشاره به رويکردها و راهکارهاي توسعه اقتصادي، گفت: اصلاح و بهبود فضاي کسب و کار و تامين محيط امن رقابتي براي سرمايه گذاري بخش خصوصي، هدفمندي و هزينه‌کرد يارانه براي تحقق و توسعه، اعتمادسازي و به ميدان آوردن بخش خصوصي سالم و واقعي و گسترش مشوق‌ها، حمايت‌هاي مالياتي و گمرکي وام‌هاي کم بهره و مشارکت توام با ريسک از جمله اين رويکردها و راهکارهاست.
صادقي بهبود کيفيت، کاهش هزينه، رضايت مشتري، کاهش مصرف انرژي، اثرات زيست محيطي و رقباي داخلي و خارجي را از جمله چالش‌هاي پيش روي شرکت‌هاي توليدي دانست و افزود: در کشور دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌هاي خوبي وجود دارد، اما در زمينه فناوري از ساير کشورها بسيار عقب مانده‌ايم و اين در شأن دانشگاهيان نيست.
مشاور ارشد صندوق نوآوري و شکوفايي تازه تاسيس بودن پارک علم و فناوري را از دلايل عقب ماندگي استان دانست و تصريح کرد: فعال نبودن صندوق پژوهش و فناوري نيز از ديگر دلايلي است که نشان مي‌دهد زيرساختهاي فعاليت صندوق در استان اردبيل فراهم نيست و بايد مسئولان در اين خصوص تدبير کنند.
وي با اشاره به سهم ناچيز استان اردبيل از تسهيلات صندوق، خاطرنشان کرد: متاسفانه از هزار و ۶۴۰ شرکت دانش بنيان کشور تحت حمايت، سهم استان اردبيل فقط هشت شرکت است که از متوسط کشوري نيز پايين‌تر است.
صادقي، اصلاح مسير دانشگاه‌ها را بدون تغيير در ماموريت آنها بسيار ضروري دانست و افزود: دانشگاه اگر بتواند ارزش افزوده ايجاد کند، نقش خود را به شکل مطلوب ايفا کرده است و اين در حالي است که متاسفانه در کشور دانشگاه‌هايي که بيش از ۹۰ درصد از درآمد خود را از محل شهريه يعني مدرک فروشي تامين مي‌کنند، شکل گرفته است.
مشاور ارشد صندوق نوآوري و شکوفايي از جمله ضرورت‌هاي دستيابي به توسعه اقتصادي را نگاهي به مزيت‌ها از جمله آمايش سرزمين دانست و گفت: بايد از برخي شيوه‌ها از جمله خام فروشي مواد معدني جلوگيري کرد و با توجه به موقعيت سياسي و ژئوپلتيک کشور زمينه توسعه را تسهيل کرد.

Leave A Reply