جديدترين پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول از اقتصاد ايران/ تورم امسال بالاي 15 درصد مي‌شود

0

جديدترين گزارش صندوق بين‌المللي پول از سلسله گزارش‌هاي «چشم انداز اقتصادي جهان» که به بررسي شاخص‌هاي اقتصادي کشورهاي جهان از جمله ايران مي‌پردازد، دقايقي پيش منتشر شد.

* مهر تاييد صندوق بين‌المللي پول بر رکود اقتصاد ايران

صندوق بين المللي پول در اين گزارش، رشد اقتصادي ايران براي سال جاري ميلادي را که 3 ماه ديگر تمام مي‌شود، 0.8 درصد برآورد کرده است.

اين نهاد بين المللي در گزارش پيشين خود که 5 ماه پيش در آوريل 2015 منتشر شد نيز رشد اقتصادي ايران براي سال 2015 را 0.6 درصد پيش بيني کرده بود؛ بر اين اساس در گزارش جديد خود پيش‌بيني‌اش از رشد اقتصادي ايران در سال 2015 را اصلاح کرده است.

بر اساس گزارش جديد صندوق، رشد اقتصادي ايران در سال 2014 برابر با 4.3 درصد بوده است که به اين ترتيب در سال جاري ميلادي رشد اقتصادي ايران با کاهش روبرو شده است.

* بهبود وضعيت تورم

اين نهاد بين‌المللي همچنين چشم‌انداز بهتري را براي وضعيت تورم ايران در سال 2015 ترسيم کرده است. در گزارش جديد صندوق بين‌المللي پول، پيش‌بيني نرخ تورم ايران در سال 2015 اصلاح شده است. در حالي که در گزارش ماه آوريل نرخ تورم ايران براي امسال 16.5 درصد پيش‌بيني شده بود در گزارش جديد اين رقم براي سال جاري ميلادي 15.1 درصد برآورد شده است.

* رشد بيکاري

بر اساس اين گزارش، با توجه به نرخ بيکاري 10.6 درصدي ايران در سال گذشته و رسيدن نرخ بيکاري ايران در سال جاري ميلادي به 11.7 درصد، وضعيت اشتغال در ايران بدتر خواهد شد.گزارش 5 ماه پيش صندوق بيکاري 12.2 درصدي را براي امسال پيش‌بيني کرده بود.

همچنين پيش‌بيني شده است تراز حساب هاي جاري ايران در سال 2015 به معادل 0.4 درصد توليد ناخالص داخلي ايران برسد که نسبت به 3.8 درصد پارسال افزايش يافته است.

* بهبود اقتصاد و تورم در سال 2016

صندوق بين المللي پول همچنين پيش بيني کرده است اقتصاد ايران در سال 2016 رشد بيشتري را تجربه کند و در عين حال نرخ تورم در اين سال کاهش يابد. اين نهاد بين المللي رشد اقتصادي ايران براي سال 2016 را 4.4 درصد و نرخ تورم در اين سال را 11.5 درصد پيش بيني کرده است.

Leave A Reply